Phương pháp trồng và chăm sóc xương rồng

Phương pháp trồng và chăm sóc xương rồng

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Tác giả: Elisabeth Manke
Biên dịch: NGUYỄN KIM DÂN
NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT, Năm 2009

Nội dung:

Đặc điểm chung của xương rồng
Xương rồng có xuất xứ từ đâu?
Xương rồng phát triển như thế nào?
Xương rồng trồng trong nhà
Các loài xương rồng tiêu biểu

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi