Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quản lý độ phì nhiêu của đất đai và phân bón

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Bài 1: Xác định nhu cầu bón phân
Sự suy giảm độ phì của đất
Xác định nhu cầu bón phân cho cây trồng
Nhu cầu và lượng phân bón cho cây trồng

Bài 2. Cơ sở bón phân hợp lý
Bón phân hợp lý
Các phương pháp bón phân
Một số vấn đề khi bón phân

Gửi phản hồi