Quy trình kỹ thuật trồng rau dền

Quy trình kỹ thuật trồng rau dền

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


Nội dung

1. Đặc tính sinh học
2. Kỹ thuật gieo trồng

Bệnh hại trên cây ớt và giải pháp phòng trừ
1. Héo rũ gốc mốc trắng
2. Héo rũ thối đen
3. Bệnh héo xanh vi khuẩn
4. Khi cây ớt bị chết nhanh
5. Bệnh thánh thư cho cây ớt ở An Giang
6. Bệnh thối xám hại ớt

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi