Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quy trình kỹ thuật trồng rau dền

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung

1. Đặc tính sinh học
2. Kỹ thuật gieo trồng

Bệnh hại trên cây ớt và giải pháp phòng trừ
1. Héo rũ gốc mốc trắng
2. Héo rũ thối đen
3. Bệnh héo xanh vi khuẩn
4. Khi cây ớt bị chết nhanh
5. Bệnh thánh thư cho cây ớt ở An Giang
6. Bệnh thối xám hại ớt

Gửi phản hồi