Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quy trình làm phân ủ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Viện Nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội
Chương trình Đào tạo Thực hành Nông dân Nông nghiệp Sinh tháiNội dung:

Quá trình phân giải các chất dinh dưỡng trong hệ sinh thái rừng
Thực trạng sử dụng phân bón hiện nay
Mục đích
Tại sao ta lại phải làm phân ủ
Quy trình làm phân ủ
Lựa chọn địa điểm tiến hành ủ phân
Chuẩn bị các nguyên liệu, dụng cụ tiến hành ủ phân
Tiến hành ủ phân
Tiến hành đảo phân
Sử dụng phân ủ
Những điều cần chú ý khi tiến hành ủ phân

Gửi phản hồi