Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Quy trình sản xuất Compost hiếu khí

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

1. Sơ đồ quy trình sản xuất compost hiếu khí
2. Các bước kỹ thuật vận hành và theo dõi
– Bước 1. Phân loại rác
– Bước 2. Trộn rác với các thành phần bổ sung
– Bước 3. Đổ rác vào bể ủ
– Bước 4. Đảo trộn rác
– Bước 5. Kiểm soát nhiệt độ
– Bước 6. Kiểm tra độ ẩm
– Bước 7. Ủ chín
– Bước 8. Sàng lọc Compost
– Bước 9. Chứa và đóng bao

Gửi phản hồi