Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sản xuất rau an toàn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Trung tâm Khuyến Nông Quốc Gia
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Nhà xuất bản Nông Nghiệp, Hà Nội – 2008Nội dung:

MỞ ĐẦU
– Quyết định ban hành Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn
– Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn

NHÓM RAU ĂN LÁ
– Cây cải bắp (Bassica oleracea L. var. capitata)
– Cây cải bao (Brassica campestris ssp. pekinensis)
– Cây cải xanh ngọt (Brassica juncea L.)
– Cây cải bẹ (Brassica campestrus L.)
– Cây rau muống (Ipomoea aquatica)
– Cây mồng tơi (Basella spp.)
– Cây xà lách (Lactuca sativa L.)
– Cây rau đay (Corchsus olitorius)

NHÓM RAU ĂN HOA
– Cây su lơ (Brasisica cauliflora L.)

NHÓM RAU ĂN QUẢ
– Cây cà chua (Lucopersicon esculentum Miller)
– Cây cà tím (Solanum melongena Var. Esculentum)
– Cây cà pháo (Solanum melongena L.)
– Cây đậu vàng, đậu Cô ve leo (Phaseolus vulgaris L.)
– Cây đậu Hà Lan (Pium sativum L.)
– Cây đậu đũa (Vigna sesquipedalis L.)
– Cây ngô rau (Zea mays ssp.)
– Cây dưa chuột (Cucumis sativus L.)

NHÓM RAU ĂN CỦ
– Quy trình sản xuất cây cải củ (Raphanus sativus L.)

NHÓM RAU GIA VỊ
– Cây kinh giới – tía tô
– Cây kinh giới (Elsholtzia critata Willd)
– Cây tía tô (Perilla jrutescens L. Breit)
– Cây rau mùi (Coriandrum sativum L.)
– Cây húng (Ocimum americanum L.)
– Cây hành củ, hành hoa (Allium ascalonicum L.; Allium gistulosum L.)
– Cây ớt (Capsicum annum L.)
– Cây tỏi ta (Allium sativum L.)

Gửi phản hồi