Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sản xuất rau hữu cơ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Báo cáo viên: HOÀNG QUÝ CHÂUNội dung:

– Tổ chức hoạt động nông nghiệp hữu cơ quốc tế
– Khái niệm về nông nghiệp hữu cơ
– Rau hữu cơ
– Phân biệt rau an toàn và rau hữu cơ
– Các nguyên tắc cơ bản trong sản xuất rau hữu cơ
– Biện pháp chủ yếu trong sản xuất rau hữu cơ
– Tiêu thụ sản phẩm rau hữu cơ
– Một vài mô hình canh tác hữu cơ
– Các yếu tố hữu cơ sử dụng
– Việc đầu tiên cần làm khi sản xuất rau hữu cơ
– Sản xuất rau hữu cơ thế nào?
– Sử dụng hữu cơ thế nào?
– Viết tắt kỹ thuật ủ hữu cơ
– Một vài chế phẩm sử dụng ủ phân hữu cơ
– Xử lý chất thải hữu cơ
– Quản trị nước
– Kỹ thuật xử lý đất hữu cơ
– Chế phẩm xử lý đất
– Kỹ thuật xử lý hạt giống
– Biện pháp quản lý sâu bệnh và dịch hại trong sản xuất rau hữu cơ
– Quản lý cỏ dại
– Tính chất phân bón hữu cơ, chế phẩm hữu cơ
– Giới thiệu hệ thống PGS – Hệ thống kiểm định rau hữu cơ
– Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm hữu cơ (PGS)
– Ban điều phối PGS Việt Nam

Gửi phản hồi