Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sổ tay kỹ thuật trồng nấm – CLB Sản xuất nấm Vườn Quốc gia Xuân Thủy

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện bởi: CÂU LẠC BỘ SẢN XUẤT NẤM VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, VIỆN PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN LỰC VEN BIỂN CHÂU Á TẠI VIỆT NAM (CORIN ASIA VIET NAM) – 2009Nội dung

A. Các điều kiện cần thiết để sản xuất nấm
I. Nguyên liệu
1. Rơm, rạ
2. Bông phế liệu
3. Mùn cưa
4. Thân cây gỗ
5. Các loại phụ gia
II. Giống nấm
III. Nhà xưởng và lò sấy
1. Nhà kiểu chữ A
2. Kiểu nhà bình thường
3. Lò sấy
IV. Lao động
V. Các dụng cụ và vật tư khác
1. Khuôn gỗ trồng nấm rơm
2. Bể ngâm và xử lý rơm rạ
3. Muối ăn và axit xitric
4. Kệ lót đóng ủ
5. Nguồn nước và dụng cụ tưới
6. Các dụng cụ, vật tư khác
VI. Lịch thời vụ trồng nấm rơm, nấm sò, nấm mỡ trên nguyên liệu rơm, rạ

B. Đặc tính sinh học và công nghệ trồng nấm rơm
I. Đặc tính sinh học của nấm rơm
II. Công nghệ trồng nấm rơm
1. Xử lý nguyên liệu
2. Cấy giống nấm rơm
3. Chăm sóc mô nấm đã cấy
4. Cách thu hái nấm rơm
5. Bảo quản và tiêu thụ nấm rơm
III. Tóm tắt kỹ thuật và quy trình sản xuất nấm rơm
1. Những kinh nghiệm từ thực tế sản xuất
2. Sơ đồ tóm tắt kỹ thuật

C. Đặc tính sinh học và công nghệ làm nấm sò
I. Đặc tính sinh học của nấm sò
II. Công nghệ trồng nấm sò
1. Xử lý nguyên liệu
2. Cấy giống nấm sò
3. Ươm và ra bịch
4. Chăm sóc và thu hái nấm sò
5. Đóng gói và bảo quản sản phẩm nấm sò
III. Tóm tắt kỹ thuật và quy trình sản xuất nấm sò
1. Những kinh nghiệm từ thực tế
2. Sơ đồ quy trình sản xuất nấm sò

D. Đặc tính sinh học và công nghệ trồng nấm mỡ
I. Đặc tính sinh học của nấm mỡ
II. Công nghệ trồng nấm mỡ
1. Xử lý nguyên liệu
2. Lên men phụ
3. Vào luống
4. Phương pháp cấy giống nấm mỡ
5. Đất phủ và phủ đất
6. Chăm sóc và thu hái nấm mỡ
III. Tóm tắt kỹ thuật và quy trình sản xuất nấm mỡ
1. Những kinh nghiệm từ thực tế sản xuất
2. Sơ đồ quy trình sản xuất nấm mỡ

Gửi phản hồi