Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sổ tay kỹ thuật trồng và chăm sóc một số chủng loại cây ăn quả

Trang 1 / 164Biên soạn: KS Hoàng Minh
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI, 2005

 

Nội dung:

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại trái cây: vải, xoài, bưởi, dứa, hồng, nhãn, na

1. Cây vải (Litchi chinensis Sonn)
– Giá trị dinh dưỡng của vải
– Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây vải
– Giới thiệu một số giống vải
– Chuẩn bị đất trồng vải
– Kỹ thuật trồng vải
– Kỹ thuật chăm sóc và quản lý vườn vải
– Một số sâu, bệnh chính trên cây vải và biện pháp phòng trừ
– Một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng ra hoa đậu quả cho vải
– Thu hoạch vải

2. Cây xoài (Mangifera Indica L.)
– Giá trị dinh dưỡng của xoài
– Yêu cầu điều kiện sinh thái của cây xoài
– Giới thiệu về các giống xoài trồng ở miền Bắc
– Chuẩn bị đất trồng xoài
– Kỹ thuật trồng xoài
– Kỹ thuật chăm sóc vườn xoài
– Một số sâu, bệnh chính trên xoài và biện pháp phòng trừ
– Thu hoạch và bảo quản xoài

3. Cây bưởi (Citrus Grandis (L.) Osbeck)
– Giá trị dinh dưỡng của bưởi
– Yêu cầu điều kiện sinh thái của cây bưởi
– Giới thiệu một số giống bưởi
– Chuẩn bị đất trồng bưởi
– Kỹ thuật trồng bưởi
– Kỹ thuật chăm sóc bưởi
– Một số sâu, bệnh chính trên cây bưởi và biện pháp phòng trừ
– Sử dụng phân vi lượng và một số chất điều hòa sinh trưởng cho cây bưởi

4. Cây dứa (Ananas Comosus (L.) Merr)
– Giá trị dinh dưỡng của dứa
– Yêu cầu điều kiện sinh thái của cây dứa
– Giới thiệu một số giống dứa
– Thiết kế lô trồng và chuẩn bị đất trồng dứa
– Kỹ thuật trồng và chăm sóc dứa
– Xử lý ra hoa trái vụ cho cây dứa
– Thu hoạch dứa

5. Cây Hồng (Diospyros Kali L.)
– Giá trị dinh dưỡng của Hồng
– Yêu cầu điều kiện sinh thái của cây Hồng
– Giới thiệu một số giống Hồng
– Chuẩn bị đất trồng Hồng
– Kỹ thuật trồng Hồng
– kỹ thuật chăm sóc Hồng
– Một số sâu, bệnh chính trên cây hồng và biện pháp phòng trừ
– Thu hoạch, bảo quản và chế biến quả hồng
– Kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả cho cây hồng

6. Cây Nhãn (Dimocarpus Longan (Lour.) Steud)
– Giá trị dinh dưỡng của nhãn
– Yêu cầu điều kiện sinh thái của cây nhãn
– Giới thiệu một sô giống nhãn
– Chuẩn bị đất trồng nhãn
– Kỹ thuật trồng nhãn
– Kỹ thuật chăm sóc và quản lý vườn nhãn
– Một số sâu, bệnh chính trên cây nhãn và biện pháp phòng trừ
– Một số biện pháp kỹ thuật làm tăng khả năng ra hoa đậu quả của nhãn
– Thu hoạch nhãn

7. Cây Na (Anona [Squamosa L.])
– Đặc tính và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây Na
– Kỹ thuật trồng na


Lời nói đầu:

Trong nhiều năm trở lại đây phong trào trồng cây ăn quả, nhất là lập trang trại cây ăn quả đang ngày càng được phát triển, đúng với định hướng của Đảng và Nhà nước đề ra.

Trước yêu cầu này nhà xuất bản Lao động – Xã hội cho ra mắt cuốn Sổ tay trồng một số chủng loại cây ăn quả để kịp thời phục vụ bà con nông dân.

Nhân dịp này chúng tôi xin gửi lời chúc thành đạt tới bà con nông dân trong việc trồng cây ăn quả.

Sản phẩm của cây ăn quả không những có giá trị trong đời sống sinh hoạt hằng ngày của con người mà nó còn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị trong nền kinh tế nước ta.

Gửi phản hồi