Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Sổ tay tưới nước cho người trồng trọt – PGS.TS. Nguyễn Đức Quý

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Đức Quý
Nhà Xuất Bản Thanh Hóa – 2007Nội dung:

Chương 1. Đất – Kho dự trữ nước và dinh dưỡng cho cây trồng
1. Cấu trúc đất
2. Đặc tính giữ nước của một số loại đất

Chương 2. Nước và đất
1. Dung dịch, tỷ trọng, độ rỗng
2. Phân loại nước trong đất
3. Đọ ẩm đất
4. Cách xác định độ ẩm đất
5. Đo gián tiếp độ ẩm đất bằng thiết bị Tensiometer
6. Các đại lượng đặc trưng ẩm trong đất
7. Lượng nước trữ trong đất
8. Tính thấm nước của đất
9. Độ dốc mặt đất và tưới nước

Chương 3. Quan hệ đất, nước và cây trồng
1. Vai trò của nước với cây trồng
2. Sự hấp thụ nước của cây trồng
3. Bốc hơi mặt lá
4. Lượng nước trong đất cây trồng có thể sử dụng được
5. Sự hấp thụ nước của rễ cây và độ sâu thiết kế tưới của bộ rễ

Chương 4. Nhu cầu nước và nhu cầu tưới của cây trồng
1. Nhu cầu nước của cây trồng
2. Phương pháp xác định bốc hơi mặt ruộng ET
3. Nhu cầu tưới
4. Ảnh hưởng các giai đoạn sinh trưởng của cây đến thực tế tưới nước

Chương 5. Chất lượng nước tưới
1. Thành phần và nồng độ muối hòa tan
2. Tác động của muối tan đến cây trồng
3. Ảnh hưởng của muối tan đến đất
4. Khả năng chịu mặn của cây trồng
5. Tiêu chuẩn chất lượng nước tưới

Chương 6. Phương pháp tưới
1. Tưới băng
2. Tưới rãnh
3. Phương pháp tưới bằng ống áp lực
4. Hệ thống tưới phun mưa
5. Tưới phun mưa với ống nối di động
6. Hệ thống tưới phun mưa với thiết bị phun nhỏ (Microspinkler)
7. Hệ thống tưới nhỏ giọt
8. Phương pháp tưới ngầm thủ công cho những nơi hiếm nước

Gửi phản hồi