Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây tiêu – Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Trị

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Đơn vị biên soạn: Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị – năm 2012
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng TrịNội dung:

Bài 1. Giới thiệu chung về cây Hồ tiêu
Bài 2. Chuẩn bị trước khi trồng tiêu
Bài 3. Trồng tiêu trụ
Bài 4. Nhân giống Hồ tiêu
Bài 5. Kỹ thuật trồng hồ tiêu
Bài 6. Chăm sóc cây hồ tiêu
Bài 7. Bảo vệ thực vật trên cây tiêu
Bài 8. Thu hoạch, sơ chế và bảo quản hồ tiêu

Gửi phản hồi