Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng nấm sò, rơm, linh chi – Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Đơn vị biên soạn: Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị – năm 2012
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng TrịNội dung:

Bài 1. Kỹ thuật trồng nấm rơm

Bài 2. Kỹ thuật trồng nấm sò

Bài 3. Kỹ thuật trồng nấm linh chi

Gửi phản hồi