Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tài liệu đào tạo nghề: Kỹ thuật trồng và chăm sóc ớt – Trường TH NN&PTNT Quảng Trị

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Đơn vị biên tập: Trường Trung học Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị – năm 2013
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng TrịNội dung:

Phần 1. Đại cương về cây ớt
1. Giá trị dinh dưỡng, kinh tế, nguồn gốc và sự phân bố của ớt
2. Đặc điểm thực vật học của cây ớt
3. Một số giống ớt hiện nay trong sản xuất
4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh của cây ớt
5. Các giai đoạn sinh trưởng của ớt

Phần 2. Kỹ thuật trồng ớt
1. Thời vụ trồng ớt
2. Mật độ trồng
3. Làm đất và bón phân cho ớt
4. Trồng ớt
5. Chăm sóc ớt
6. Phòng trừ sâu bệnh hại ớt

Phần 3. Kỹ thuật trồng một số giống ớt phổ biến
1. Kỹ thuật trồng ớt sừng vàng
2. Kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên
3. Kỹ thuật trồng ớt ngọt
4. Kỹ thuật trồng ớt cay
5. Kỹ thuật trồng ớt trái mùa

Gửi phản hồi