Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Thiết kế hệ thống tưới tiêu – ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: ThS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thượng Bằng
Nhà Xuất Bản Xây Dựng, Hà Nội – 2006Nội dung:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về môn học
1. Vai trò của đất – nước và con người trong việc cải tạo thiên nhiên
2. Lược sử phát triển thủy nông và hệ thống tưới tiêu
3. Một vài đặc điểm tự nhiên ở nước ta

Chương 2. Cân bằng nước tưới
1. Quá trình phát triển và nhu cầu nước của cây trồng
– Mối quan hệ giữa Đất – Nước – Không khí và Cây trồng
– Quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng
2. Cân bằng nước và nhu cầu nước của cây trồng
3. Xác định lượng bốc thoát hơi ở thực vật (ET)
– Các phương pháp xác định lượng bốc hơi thực vật tiềm năng (ETo)
– Xác định hệ số bốc hơi của cây trồng Kc
4. Chế độ tưới
– Khái niệm
– Tổng lượng nước cần tưới
– Mức tưới mỗi đợt
– Thời gian cần tưới
5. Chất lượng nước và vấn đề nhiễm mặn của đất
– Chất lượng nước tưới
– Vấn đề nhiễm mặn và khả năng chịu mặn cho phép của cây trồng
– Cải thiện, khống chế đất nhiễm mặn

Chương 3. Thiết kế hệ thống tưới
1. Khái niệm về hệ thống tưới
– Nhiệm vụ của hệ tưới
– Phân loại hệ thống tưới
– Nguồn nước tưới
– Lưu lượng, cột nước tưới thiết kế và các yếu tố ảnh hưởng
– Nguyên tắc thiết kế mặt bằng hệ thống tưới
2. Kỹ thuật tưới
– Kỹ thuật tưới mặt
– Kỹ thuật tưới phun mưa
– Kỹ thuật tưới nhỏ giọt
– Kỹ thuật tưới ngầm
– Lựa chọn kỹ thuật tưới
3. Kênh và mạng lưới dẫn nước tưới
– Nguyên tắc thiết kế và bố trí kênh
– Thiết kế kênh tưới
– Công trình và thiết bị trên kênh tưới
– Vấn đề kinh tế và quản lý hệ thống kênh tưới
4. Mạng lưới dẫn nước tưới bằng đường ống có áp
– Các loại ống thường dùng trong cấp nước tưới
– Tính toán thủy lực mạng ống
– Công trình và thiết bị dọc tuyến ống
5. Thí dụ về xác định chế độ tưới theo tổng lưu lượng tưới
6. Thí dụ về hiệu suất hệ thống tưới

Chương 4. Vấn đề tiêu và cân bằng nước
1. Khái niệm, yêu cầu và nhiệm vụ tiêu nước
– Những vấn đề đặt ra đối với bài toán tiêu nước
– Định nghĩa ngập úng và nguyên nhân gây ngập úng
– Yêu cầu và nhiệm vụ của tiêu úng
– Bài toán tiêu và phương trình cân bằng nước
2. Tiêu chuẩn về tiêu nước
– Tiêu chuẩn về tần suất tiêu nước và công trình
– Khả năng chịu úng của lúa và một số cây trồng cạn
3. Một số kiến thức về nước trong đất cần lưu ý khi nghiên cứu bài toán tiêu nước
– Kết cấu đất – nước – không khí
– Áp suất của nước trong đất
– Quan hệ giữa độ ẩm và áp suất
– Năng lượng tiềm tàng của nước trong đất
– Chuyển động của nước trong đất – Định luật Darcy
– Hệ số thấm của đất
– Chuyển động của nước trong trạng thái chưa bão hòa
– Phân bố độ ẩm trong đất và các hằng số ẩm
– Dòng chảy ngầm

Chương 5. Thiết kế hệ thống tiêu
1. Khái niệm về hệ thống tiêu nước
– Nhiệm vụ của hệ thống tiêu nước
– Phân loại hệ thống tiêu
– Nguyên tắc bố trí hệ thống tiêu
2. Tính toán lưu lượng tiêu thiết kế
– Các yếu tố ảnh hưởng đến lưu lượng tiêu thiết kế
– Các phương pháp tính toán lưu lượng tiêu thiết kế
3. Thiết kế hệ thống tiêu nước mặt
– Phân loại hệ thống tiêu nước mặt
– Rãnh thu nước hai phía của luống
– Hào nông thu nước mặt
– Kênh chính thu nước tiêu
– Thiết kế kênh tiêu nói chung
4. Thiết kế hệ thống ống tiêu nước ngầm
– Ống tiêu nước ngầm và cấu tạo
– Các công trình trên hệ thống ống tiêu nước
– Trạng thái chảy và vấn đề tính toán khoảng cách giữa hai ống tiêu
– Công thức Hooghoudts
– Công thức Glover-Dumm
– Công thức De Zeeuw và Hellinga
– Những lưu ý khi thiết kế hệ thống tiêu bằng ống ngầm
– Kiểm tra và bảo quản hệ thống tiêu bằng ống ngầm
5. Thiết kế hệ thống tiêu bao lái lũ
– Khái niệm hệ thống tiêu bao lái lũ
– Tính toán lưu lượng tiêu lái lũ
– Thiết kế hệ thống tiêu bao lái lũ

Chương 6. Trạm bơm trong hệ thống tưới tiêu
1. Trạm bơm trong hệ thống tưới – tiêu
2. Thành phần công trình của một đầu mối bơm
3. Một số sơ đồ đầu mối bơm phục vụ tưới tiêu

Chương 7. Máy bơm phục vụ tưới tiêu
1. Một số loại bơm thường dùng trong tưới tiêu
2. Đặc tính thủy lực mạng lưới dẫn nước
3. Điểm làm việc và điều chỉnh điểm làm việc của máy bơm
4. Một số sơ đồ ghép nối bơm
5. Chọn máy bơm
6. Một số lưu ý khi sử dụng bơm tưới tiêu

Chương 8. Nhà máy bơm tưới tiêu và công trình nối tiếp
1. Phân loại nhà máy bơm
2. Cấu tạo nhà máy bơm kiểu trọng lực
3. Cấu tạo nhà máy bơm kiểu buồng
4. Cấu tạo nhà máy bơm kiểu đường dẫn
5. Nhà máy bơm kiểu di động
6. Nguyên tắc xác định kích thước nhà máy bơm
7. Công trình nối tiếp với nhà máy bơm

Chương 9. Thiết bị trong nhà máy bơm phục vụ tưới tiêu
1. Thiết bị năng lượng
2. Thiết bị điện
3. Van phục vụ máy bơm
4. Đường ống và thiết bị nối ống
5. Thiết bị phụ trong nhà máy bơm
6. Vấn đề nước và dọc đường ống
7. Vấn đề rung động và tiếng ồn trong nhà máy bơm

Chương 10. Quản lý và khai thác hệ thống tưới tiêu
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích và nhiệm vụ của công tác quản lý khai thác
3. Các vấn đề quản lý khai thác hệ thống tưới
4. Các ván đề quản lý khai thác hệ thống tiêu
5. Vận hành và xử lý một số sự cố ở trạm bơm

Chương 11. Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tưới tiêu
1. Mục đích đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tưới tiêu
2. Phương pháp tiếp cận trong đánh giá hiệu quả kinh tế
3. Tính toán chi phí và thu nhạp của dự án tưới – tiêu
4. Phương pháp phân tích chi phí – thu nhập đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tưới – tiêu
5. Ứng dụng phương pháp tối ưu trong đánh giá hiệu quả kinh tế dự án tưới – tiêu

Phụ lục
a. Bảng đơn vị hệ mét (SI unit)
b. Hệ số chuyển đổi đơn vị từ hệ Anh sang hệ Mét
c. Áp suất không khí theo độ cao
d. Tính chất vật lý của nước
e. Tính chất vật lý của vật liệu làm ống
g. Nhám đối với vật liệu làm ống
h. Hệ số tổn thất cục bộ

Gửi phản hồi