Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Thuyết trình Côn trùng chuyên khoa: Thiên địch trên cây lúa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện: Nhóm sinh viên: Bùi Thị Hoa – Nguyễn Thị Thu Diễm – Nguyễn Duy Phương – Dương Bảo Toàn – Trần Trường Cửu
Khoa Nông Học – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCMNội dung:

1. Nhóm thiên địch bắt mồi ăn thịt
– Bọ rùa đỏ
– Bọ rùa 8 chấm
– Muồm muỗm
– Chuồn chuồn kim
– Con đuôi kìm
– Kiến ăn thịt
– Ong
– Nhện ăn thịt Ly-Co-Sa
– Dế nhảy

2. Nhóm thiên địch ký sinh
– Ký sinh trứng
– Ký sinh sâu non
– Ký sinh bọ rầy

3. Nấm bệnh
– Nấm Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin
– Nấm Metarhizium flavoviride Gams và Roypal
– Nấm Beauveria basiana (Balsamo) Vuillemin
– Nấm Hirsutella citriformis Speare
– Nấm Nomuraea rileyi (Farlow) Samson

4. Bệnh virus
– Bệnh virus nhân đa diện (NPV)
– Bệnh virus viêm

Gửi phản hồi