Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Tính chất hóa học của khoáng sét

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Khoáng sét và khoáng oxyt
Keo sét
Keo sét hấp phụ các ion
Chất hữu cơ là nguồn mang điện tích âm
Sét là nguồn mang điện tích âm
Khoáng sét silicate
Kiến trúc cơ bản của khoáng sét
Các loại khoáng sét:
– Kaolinite: Silicate clays
– Hydromica (Mica hydrous hay Illite (mica trắng)
Cấu trúc của illite
Vermiculite
Smectite hay Montmorillonite
Allophane và Imogolite
Permanent (Structural) Charge
Tính chất của một số loại khoáng sét
Nhôm oxyt và sắt Oxyt
Cấu trúc của khoáng oxyt
Redoximorphic Soil with Gleying
Plinthite
Oxyt sắt ảnh hưởng lên màu của đất
Khoáng sét phản ánh quy mô của sự phong hóa đá mẹ
Khoáng sét thay đổi theo từng bộ đẩt
Phân bố keo sét trong các loại đất ở Việt Nam

Gửi phản hồi