Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Trồng cây ăn quả ở Việt Nam (Vũ Công Hậu)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tác giả: GS. Vũ Công Hậu
Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh – 1999
In lần thứ haiNội dung:

Phần chung:
1. Cây ăn quả trong sản xuất nông nghiệp và tình hình hiện nay ở nước ta
– Giá trị thực phẩm của quả
– Trồng cây ăn quả kinh doanh rất có triển vọng
– Vườn tạp và vườn quả kinh doanh
– Tình hình hiện nay và những việc phải làm để phát triển nghề trồng cây ăn quả
2. Chọn địa điểm và cải tạo điều kiện sinh sống của cây
3. Chọn loài cây ăn quả và chọn giống để trồng
4. Nhân giống vô tính và hữu tính – Dòng vô tính
5. Những phương pháp nhân giống vô tính chính
– Dùng thân bò lan
– Chồi có rễ
– Chia cây
– Cắm cành (cắm hom)
– Hom rễ và chồi rễ
– Chiết cành (bó)
– Ghép
– Nuôi cấy mô
6. Trồng và chăm sóc vườn cây ăn quả
– Chuẩn bị trồng
– Kỹ thuật trồng
– Bón phân
– Tưới nước
– Tạo hình, sửa cành
– Phòng trừ sâu bệnh
7. Cải thiện tình hình thụ phấn ở cây ăn quả
– Đặc điểm ra hoa
– Thời tiết và thụ phấn ở cây ăn quả
– Môi giới giúp hoa thụ phấn tốt và thụ phấn nhân tạo
8. Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng

Phần chuyên đề
– Bơ
– Bòn Bon
– Cam, quýt và cây có múi khác
– Cóc (Sấu Vân Nam)
– Chôm chôm
– Dứa (Thơm – Khóm)
– Đào
– Đào lộn hột (Điều)
– Đu đủ
– Giâu gia
– Gioi (mận)
– Hồng
– Hồng bì
– Hồng xiêm (Sa pô)
– Khế
– Lê
– Lucuma (Lê ki ma – trứng gà)
– Măng cụt
– Mận
– Mít
– Mơ
– Na (mãng cầu ta)
– Nhãn
– Nho
– Ổi
– Sầu riêng
– Táo gai
– Thanh long
– Trám
– Vải
– Vú sữa
– Xoài

Gửi phản hồi