Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Trồng hoa ngày tết – NXB Lao Động

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
Biên soạn: Chu Thị Thơm – Phan Thị Lài – Nguyễn Văn Tó
Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội – 2005Nội dung:

1. Một vài nét về cây hoa
2. Những cây hoa nở trong dịp Tết – Cách chăm bón
3. Khống chế thời kỳ ra hoa
4. Bảo quản hoa tươi

Gửi phản hồi