Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Trồng nấm rơm trên mùn cưa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Giới thiệu nấm rơm
Tình hình sản xuất nấm rơm ở Việt Nam
Kỹ thuật trồng nấm rơm
– Thời vụ trồng nấm rơm
– Rắc meo và xếp mô
– Nuôi ủ và chăm sóc nấm rơm
– Tưới đón nấm và thu hái
– Bảo quản nấm rơm sau thu hoạch

Gửi phản hồi