Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Trồng rau vụ Đông Xuân trong vườn nhà – NXB Lao Động

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động
Biên soạn: KS. Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó
Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội – 2005Nội dung:

1. Các loại rau vụ đông xuân
2. Kỹ thuật trồng một số loại rau vụ đông xuân
3. Trồng rau sạch – kỹ thuật và cách thức quản lý

Gửi phản hồi