Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

Từ điển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam

Trình xem trước tài liệu:


Download miễn phí: (đã tải : lần)


HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM
TS. LÊ TRƯỜNG – PGS.TS. NGUYỄN TRẦN OÁNH – TS. ĐÀO TRỌNG ÁNH
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – 2005

Nội dung:

Phần một: Những thuốc BVTV đang lưu hành ở Việt Nam (2004)
1. Đặc điểm và cách sử dụng những thuốc BVTV đang lưu hành ở Việt Nam
2. Những thuốc BVTV ở Việt Nam
3. Những thuật ngữ tiếng Anh thường dùng trong lĩnh vực sử dụng thuốc BVTV
4. Gia công thuốc BVTV
5. Độc tính nhóm độc của các hoạt chất thuốc BVTV sử dụng ở Việt Nam đối với động vật có vú và các động vật khác
6. Sử dụng các thuốc BVTV đã đăng ký ở Việt Nam để phòng trừ các loài dịch hại gây hại cho cây trồng và nông sản
7. Những thuốc BVTV nằm trong danh mục “Thỏa thuận thông báo trước” (PIC) của thế giới
8. Danh sách các công ty sản xuất kinh doanh thuốc BVTV trên lãnh thổ Việt Nam (đến 04/2004)

Phần hai: Những qui định của các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về công tác lưu thông và sử dụng thuốc BVTV (trích dẫn các văn bản)

Phần ba: Những hiểu biết cơ bản giúp cho việc lưu thông & sử dụng thuốc BVTV đạt mục tiêu an toàn và hiệu quả
Bài 1. Những hiểu biết cơ bản về thuốc BVTV
1. Định nghĩa về thuốc BVTV
2. Đặc điểm một số nhóm thuốc BVTV thông dụng trong sản xuất nông nghiệp
3. Các chế phẩm thuốc BVTV dung trong sản xuất nông nghiệp
3.1. Sản phẩm, kỹ thuật, hóa chất
3.2. Gia công thuốc BVTV
3.3. Các dạng thành phầm thuốc BVTV thông dụng trong sản xuất nông nghiệp
3.4. Tên của một số thành phẩm thuốc BVTV
Bài 2. Tính độc của thuốc BVTV đối với người, sinh vật có ích và môi trường – Cơ sở một số quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo tính an toàn trong lưu thông và sử dụng thuốc BVTV ở nước ta
1. Tính độc của thuốc BVTV đối với người và động vật máu nóng
2. Cơ sở một số qui định của Nhà nước nhằm đảm bảo tính an toàn trong lưu thông và sử dụng thuốc BVTV ở nước ta
2.1. Yêu cầu quản lý thuốc BVTV
2.2. Một số qui định mà người sản xuất, kinh doanh và người sử dụng thuốc BVTV cùng phải nghiêm chỉnh thực hiện
– Danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam
– Không mua bán thuốc BVTV đựng trong các bao bì không đúng qui cách
– Không mua bán thuốc BVTV đựng trong các bao bì có nhãn không đúng qui định
– Không mua thuốc ở những cửa hàng không đăng ký kinh doanh thuốc BVTV
– Không làm việc trong kho, trong cửa hàng thuốc BVTV, không đi phun thuốc BVTV trên đồng ruộng nếu không được trang bị bộ đồ bảo hộ lao động thích hợp
– Không được để xảy ra ngộ độc và ô nhiễm môi trường khi phải tiến hành tiêu hủy thuốc BVTV dư thừa, mất phẩm chất và tiêu hủy vỏ bao đã đựng thuốc
Bài 3. Đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
1. An toàn và hiệu quả là hai mục tiêu không thể tách rời trong việc sử dụng thuốc BVTV
2. Nội dung kỹ thuật 4 đúng trong việc dùng thuốc BVTV
2.1. Đúng thuốc
2.2. Đúng liều lượng
2.3. Đúng lúc
2.4. Đúng cách
3. Đọc kỹ nhãn thuốc – Hiểu thấu đáo nội dung ghi trên nhãn là điều kiện mấu chốt cho việc lựa chọn được loại thuốc BVTV thích hợp cho việc dùng thuốc theo kỹ thuật 4 đúng
4. Đảm bảo thời gian cách ly của từng loại thuốc BVTV trên mỗi loại cây trồng
5. Đảm bảo an toàn khi cất giữ tại nhà những thuốc BVTV chưa sử dụng hết
Bài 4. Đảm bảo an toàn trong lưu thông thuốc BVTV
1. Điều kiện hành nghề kinh doanh thuốc BVTV
2. Đảm bảo an toàn trong việc vận chuyển thuốc BVTV
3. Lưu chứa thuốc BVTV trong kho, bày bán thuốc BVTV tại các cửa hàng
Bài 5. Ngộ độc thuốc BVTV và các biện pháp sơ cứu
1. Xâm nhập của thuốc BVTV vào bên trong cơ thể
2. Triệu chứng ngộ độc thuốc BVTV
3. Những việc cần làm ngay
4. Các biện pháp sơ cứu

[Tải về máy để xem đầy đủ]

Gửi phản hồi