Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây nông nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: CHU THỊ THƠM – PHAN THỊ LÀI – NGUYỄN VĂN TÓ
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2005Nội dung:

I. Công nghệ gen trong sản xuất nông nghiệp
1. Công nghệ gen là gì?
2. Tạo giống cây trồng bằng công nghệ gen
II. Bảo vệ cây trồng bằng công nghệ gen
1. Tạo giống để chống các bệnh về virus
2. Tạo giống để chống côn trùng, sâu bọ
3. Tạo giống cây thích hợp với các loại thuốc trừ cỏ dại
4. Tạo giống cây có quả ít bị hư hại
III. Các biện pháp kỹ thuật – Ứng dụng công nghệ sinh học trong cải tạo giống và phát triển cây trồng
1. Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào
2. Kỹ thuật chọn lọc dòng Xôma
3. Kỹ thuật dung hợp các tế bào trần
IV. Tăng năng suất cây trồng bằng chất điều hòa Cytokinin
V. Sử dụng công nghệ gen trong sản xuất phân bón
1. Sử dụng công nghệ gen trong sản xuất phân bón
2. Công nghệ gen trong sản xuất phân đạm
3. Baculovirus và thuốc trừ sâu sinh học
VI. Một số ứng dụng trong sản xuất cây nông nghiệp
A. Ứng dụng với cây ngô
B. Ứng dụng với cây lạc
C. Ứng dụng với cây đậu tương
D. Ứng dụng với cây cà chua
E. Ứng dụng với cây nho

Gửi phản hồi