Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất cây ăn quả

 

Trang 1 / 198Biên soạn: KS. CHU THỊ THƠM – PHAN THỊ LÀI – NGUYỄN VĂN TÓ
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2005

 

Nội dung:

I. Vài nét về công nghệ gen và công nghệ sinh học
1. Cây chuyển gen
2. Cây trồng chịu được thuốc diệt cỏ
3. Sử dụng công nghệ si sinh trong sản xuất phân bón
4. Sử dụng thiên địch
5. Ứng dụng ở Việt Nam

II. Công nghệ gen trong tạo giống cây trồng mới những năm gần đây
1. Đưa gen vào thực vật
2. Đưa gen ngoại lai vào con đường Vector Plasmid
3. Agrobacterium (A) Tumefaciens và sự chuyển gen thực vật
4. Quá trình chuyển gen vào thực vật
5. Chuyển gen lạ trực tiếp vào tế bào thực vật qua con đường tiêm và bắn gén

III. Công nghệ gen trong bảo vệ cây trồng
1. Tạo giống chống virus
2. Tạo giống cây trồng chống các côn trùng sâu bọ phá hoại mùa màng
3. Tạo giống cây trồng dung thứ được các thuốc trừ cỏ
4. Tạo giống cây trồng có quả ít bị hư hại

IV. Công nghệ gen trong sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu
1. Tạo phân đạm sinh học bằng các vi khuẩn cố định đạm
2. Thuốc trừ sâu Baculovirus

V. Công nghệ sinh học trong cải tạo giống để đạt năng suất cao
1. Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào
2. Chọn lọc dòng Xoma
3. Tạo ra những cây lai mới có tính ưu việt bằng kỹ thuật dung hợp các tế bào trần (Protoplast FUSION)
4. Nghiên cứu chất điều hòa sinh trưởng cytonikin

VI. Một số ứng dụng trong trồng cây ăn quả ở Việt Nam
1. Ứng dụng thiên địch để bảo vệ vườn cây ăn quả
2. Ứng dụng chuyển gen đối với cây bơ, đu đủ, táo, xoài

Gửi phản hồi