Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất hoa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS.TS. NGUYỄN XUÂN LINH – TS. NGUYỄN THỊ KIM LÝ
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2005



Nội dung:
Chương I. Tình hình sản xuất, tiêu thụ hoa cây cảnh
I. Sản xuất hoa cây cảnh trên thế giới
II. Sản xuất và tiêu thụ hoa cây cảnh ở châu Á
III. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hoa ở Việt Nam
IV. Nhu cầu hoa ở Việt Nam và trên thế giới
V. Những thuận lợi và khó khăn của sản xuất hoa ở Việt Nam

Chương II. Yêu cầu ngoại cảnh của cây hoa
I. Yêu cầu nhiệt độ
II. Yêu cầu độ ẩm
III. Yêu cầu ánh sáng
IV. Yêu cầu về đất và dinh dưỡng

Chương III. Chọn tạo giống và nhân giống hoa
I. Chọn tạo giống hoa
II. Nhân giống hoa

Chương IV. Một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất hoa
I. Sử dụng chất điều hòa sinh trưởng trong nghề trồng hoa
II. Một số ứng dụng cụ thể của chất điều tiết sinh trưởng trong nghề trồng hoa
III. Th hoạch, bảo quản, đóng gói hoa

Chương V. Sâu bệnh hại hoa và biện pháp phòng trừ
I. Mục đích và nguyên lý phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại hoa
II. Hệ thống các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại hoa
III. Một số loại sâu bệnh hại cây hoa trong sản xuất

Chương VI. Kỹ thuật trồng một số loại hoa chính
I. Kỹ thuật trồng hoa cúc
II. Kỹ thuật trồng hoa hồng
III. Kỹ thuật trồng hoa lay ơn
IV. Kỹ thuật trồng hoa cẩm chướng
V. Kỹ thuật trồng hoa lan
VI. Kỹ thuật trồng cây hồng môn

Gửi phản hồi