Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất lúa

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: CHU THỊ THƠM – PHAN THỊ LÀI – NGUYỄN VĂN TÓ
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG, HÀ NỘI – 2006 Nội dung:
I. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống
A. Ứng dụng công nghệ
1. Ứng dụng công nghệ gene
2. Tạo giống để chống các bệnh về virus
3. Tạo giống để chống côn trùng sâu bọ
4. Tạo giống cây thích hợp với các loại thuốc trừ cỏ dại
5. Tạo giống cây có quả ít bị hư hại
 
B. Ứng dụng các biện pháp kỹ thuật của công nghệ sinh học vào cải tạo giống
1. Nuôi cấy mô tế bào
2. Chọn lọc dòng xôma
3. Dung hợp các tế bào trần
4. Tăng năng suất cây trồng bằng chất điều hòa Cytokinin
 
C. Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất phân bón
1. Phân bón sinh học Azotobacterin
2. Thuốc trừ sâu sinh học
 
II. Những thành tựu nghiên cứu phát triển lúa lai
1. Những thành tựu trên thế giới
2. Những thành tựu ở Việt Nam
 
III. Thực hành sản xuất lúa lai hệ một dòng
A. Sản xuất hạt lai và nhân dòng MS
1. Sản xuất hạt lai
2. Kỹ thuật nhân dòng MS
B. Thuần hóa ba dòng và sản xuất hạt giống gốc
1. Thuần hóa
2. Nguyên nhân thoái hóa
3. Phương pháp thuần hóa
C. Kỹ thuật khử đực
1. Phương pháp khử đực
2. Cách thức tiến hành khử đực
D. Gây tạo lúa lai hệ hai dòng
1. Ưu điểm của lúa lai hệ hai dòng
2. Các dòng lúa lai
3. Nhân dòng và sản xuất hạt lai
E. Quản lý canh tác
1. Chọn các tổ hợp tối ưu
2. Chăm sóc mạ đẻ nhánh khỏe
3. Gieo hạt và cấy đúng thời vụ
4. Thiết lập cơ cấu quần thể cao sản
5. Phân bón
6. Thu hoạch chậm hơn vài ngày
 
Phụ lục Nghiên cứu gây tạo lúa lai hệ một dòng

Gửi phản hồi