Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Vai trò và ý nghĩa của các nguyên tố đa – trung – vi lượng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍNội dung:

Vai trò của nguyên tố đa lượng
– Vai trò của đạm (N)
– Vai trò của lân (P2O5)
– Vai trò của kali (K2O)

Vai trò của các nguyên tố trung lượng
– Vai trò của Magie (Mg)
– Vai trò của lưu huỳnh (S)
– Vai trò của Canxi (Ca)

Vai trò của các nguyên tố vi lượng
– Vai trò của nguyên tố Bo (B)
– Vai trò của nguyên tố Đồng (Cu)
– Vai trò của nguyên tố Kẽm (Zn)
– Vai trò của nguyên tố Mangan (Mn)
– Vai trò của nguyên tố Molipden (Mo)

Gửi phản hồi