Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Khởi nghiệp kinh doanh – Nghề trồng và nhân giống nấm

Trang 1 / 94Giáo trình sơ câp nghề – Nghề trồng và nhân giống nấm
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Lê Thị Nguyên Tâm (chủ biên), Nguyễn Thị Nguyên, Huỳnh Thị Kim Cúc, Trần Thức, Trần Thị Lệ Hằng


Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1: Khái quát về khởi nghiệp kinh doanh
1. Kinh doanh là gì?
2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh
3. Những thách thức khi khởi nghiệp kinh doanh
– Chủ thể tham gia vào công việc kinh doanh
– Lợi ích khi tham gia vào khởi nghiệp kinh doanh
– Những vấn đề phát sinh khi làm người chủ doanh nghiệp
– Các lý do có thể làm công việc kinh doanh dẫn đến thất bại
4. Các điều kiện của bản thân với tư cách là một chủ doanh nghiệp
5. Tăng cường năng lực làm chủ doanh nghiệp
6. Đánh giá tình hình tài chính gia đình

Bài 2. Chọn lựa ý tưởng kinh doanh
1. Các loại hình kinh doanh
2. Điều kiện để một doanh nghiệp nhỏ thành công
3. Các điều kiện cần lưu ý khi tiến hành kinh doanh
4. Làm thế nào để tìm được ý tưởng kinh doanh tốt?
5. Thử nghiệm ý tưởng kinh doanh
6. Phát triển ý tưởng thành kế hoạch kinh doanh
7. Xác định tên cơ sở kinh doanh

Bài 3. Tiếp thị sản phẩm
1. Nghiên cứu thị trường
2. Kế hoạch tiếp thị

Bài 4. Tổ chức kinh doanh
1. Tổ chức bán hàng
2. Nhân sự và cơ cấu tổ chức
3. Lựa chọn hình thức pháp lý cho công việc kinh doanh
4. Điều kiện làm việc của doanh nghiệp
5. Xác định nhu cầu và nghĩa vụ bảo hiểm

Bài 5. Huy động vốn cho hoạt động kinh doanh
1. Khấu hao và giá thành sản phẩm
2. Xác định vốn khởi nghiệp kinh doanh
3. Doanh thu và chi phí
4. Ví dụ cách tính chi phí, doanh th và lợi nhuận của việc nuôi trồng các loại nấm
5. Kế hoạch lưu chuyển tiền mặt

Bài 6. Hoàn thiện và trình bày kế hoạch kinh doanh
1. Miêu tả môi trường kinh doanh chung tại Việt Nam
2. Miêu tả các đặc điểm và phẩm chất cần thiết của một doanh nhân
3. Miêu tả ý tưởng kinh doanh
4. Kế hoạch tiếp thị
5. Kế hoạch tổ chức kinh doanh
6. Các thủ tục pháp lý và loại hình kinh doanh
7. Kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh

Gửi phản hồi