Báo cáo: Sử dụng phân bón và sự phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp/ruộng lúa

 

Trang 1 / 25FERTILIZER USE AND GHG EMISSIONS IN AGRICULTURE/PADDY FIELD
Tác giả: R. Wassmann
Người dịch: Nguyễn Văn Linh, Phạm Sỹ Tân

Nội dung:

1. Introduction
2. Rice systems: CH4 and N2O mitigation
3. Fertilizer and GHG emission s
3.1. Organic fertilizer and CH4 emission
3.2. Chemical fertilizer and N2O emission
1. Giới thiệu
2. Hệ thống lúa: Giảm thiểu CH4 và N2O
3. Phân bón và phát thải khí nhà kính
3.1. Phân hữu cơ và phát thải khí CH4
3.2. Phân bón hóa học và sự phát thải khí N2O

Gửi phản hồi