Ô nhiễm phân bón trong đất ở Việt Nam

 

Trang 1 / 87Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Tùng, Lương Thiện Tùng, Nguyễn Thị Thùy Duyên, Lê Thị Minh Hiển, Vũ Thị Ngọc Linh, Mai Mỹ Kim, Lê Thanh Vương

Nội dung:

Khái niệm về phân bón
Phân loại các loại phân bón
Khái niệm ô nhiễm đất
Phân loại đất bị ô nhiễm theo nguồn gốc và tác nhân
Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
Tìm hiểu ô nhiễm phân bón trong đất ở Việt Nam

Gửi phản hồi