Gợi ý tìm kiếm: Nhấn tổ hợp phímCtrl + F, sau đó gõ từ khóa cần tìm


SINH HỌC THỦY HẢI SẢN

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Danh mục Danh mục các loài nuôi biển và nước lợ ở Việt nam
Phân loại Hệ thống phân loại trong nghiên cứu cá nước ngọt ở Việt Nam
Sinh học Giáo trình Ngư loại I (Cá) – Nguyễn Bạch Loan
Sinh học Giáo trình Ngư loại II (Giáp xác và Nhuyễn thể)


THỨC ĂN THỦY SẢN

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Dinh dưỡng Bài giảng Tổng quan về dinh dưỡng và thức ăn cho các đối tượng nuôi biển tại Việt Nam
Dinh dưỡng Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản – GS.TS Vũ Duy Giảng
Dinh dưỡng Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản – PGS.TS. Lê Thanh Hùng
Dinh dưỡng Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản – Trần Thị Thanh Hiền
Dinh dưỡng Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
Thức ăn Ảnh hưởng của trùn Quế (Perionyx excavatus) tươi đến sự tăng trưởng và khả năng kháng bệnh cho tôm sú
Thức ăn Tiểu luận Ảnh hưởng của một số loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá chép phụng giai đoạn 7 ngày tuổi


KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Tổng quát Bách khoa thủy sản
Tổng quát English for Aquaculture – ĐH Nha Trang
Tổng quát English for Aquaculture – Vocabulary and Grammar Book
Tổng quát Freshwater Fish
Tổng quát Giáo trình Hải dương học – PGS.TS. Nguyễn Văn Lai
Tổng quát Giáo trình Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản – Nguyễn Văn Kiểm, Bùi Minh Tâm
Tổng quát Giáo trình Thủy sinh học
Tổng quát Kỹ thuật nuôi cá ở gia đình và cá lồng – Đoàn Quang Sửu
Tổng quát Kỹ thuật nuôi một số loài cá xuất khẩu – TS. Phạm Văn Khánh
Tổng quát Kỹ thuật nuôi thả thủy sản – Bùi Huyền Trang (biên soạn)
Tổng quát Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản (Tập 1)
Tổng quát Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản tôm cua – ThS. Trần Văn Hòa (chủ biên)
Tổng quát Những bệnh thường gặp của tôm cá và biện pháp phòng trị – NXB Nông Nghiệp
Tổng quát Saltwater fish
Tổng quát Tuyển tập quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản
Cá bống tượng Giáo trình mô đun: Chuẩn bị lồng, bè nuôi cá – Nghề Nuôi cá bống tượng
Cá bống tượng Giáo trình mô đun: Thả và chăm sóc cá – Nghề Nuôi cá bống tượng
Cá bống tượng Giáo trình mô đun: Kiểm tra hệ thống nuôi – Nghề Nuôi cá bống tượng
Cá bống tượng Kỹ thuật nuôi cá bống tượng
Cá Bớp Kỹ thuật nuôi cá Bớp/Giò (Cobia)
Cá Bớp Quy trình kỹ thuật nuôi cá Bớp bằng thức ăn công nghiệp
Cá cảnh Cá cảnh biển – Ngọc Lan
Cá cảnh Cá cảnh thưởng thức và nuôi dưỡng – NXB Đà Nẵng
Cá cảnh Hướng dẫn nuôi cá cảnh nước ngọt – Ngọc Lan
Cá cảnh Kỹ thuật chăm sóc và lai tạo giống cá Đĩa (cá Dĩa) – PTS. Nguyễn Minh
Cả cảnh Kỹ thuật nuôi cá cảnh – Đại học Cần Thơ
Cá cảnh Kỹ thuật nuôi cá lia thia
Cá cảnh Kỹ thuật nuôi cá rồng – Đoàn Khắc Độ
Cá cảnh Kỹ thuật nuôi cá vàng – Đoàn Khắc Độ
Cá cảnh Kỹ thuật nuôi và kinh doanh cá kiểng – Việt Chương, Nguyễn Sô
Cá cảnh Nghệ thuật nuôi cá cảnh – Biên dịch Trần Bá Hiền
Cá cảnh Phương pháp nuôi cá La Hán – Việt Chương, Phúc Quyên
Cá chép Cẩm nang nuôi cá Chép Nhật – Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh
Cá Chẽm Kỹ thuật nuôi cá Chẽm
Cá Chẽm Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá chẽm – KS. Nguyễn Chung
Cá Chim trắng Kỹ thuật nuôi cá chim trắng nước ngọt – Thái Bá Hồ, Ngô Trọng Lư
Cá chim vây vàng Giáo trình mô đun: Xây dựng hệ thống nuôi và lập kế hoạch sản xuất – Nghề Nuôi cá chim vây vàng trong ao
Cá chim vây vàng Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao nuôi cá chim vây vàng – Nghề Nuôi cá chim vây vàng
Cá chim vây vàng Giáo trình mô đun: Chọn và thả cá giống cá chim vây vàng – Nghề Nuôi cá chim vây vàng
Cá chim vây vàng Giáo trình mô đun: Chăm sóc và quản lý ao nuôi cá chim vây vàng – Nghề Nuôi cá chim vây vàng trong ao
Cá chim vây vàng Giáo trình mô đun: Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ cá chim vây vàng – Nghề Nuôi cá chim vây vàng
Cá Điêu hồng Kỹ thuật nuôi cá Điêu hồng
Cá Hồng Mỹ Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá Hồng Mỹ – NXB Nông Nghiệp
Cá Hú Kỹ thuật nuôi cá Hú (Nuôi trong bè) – Phạm văn Khánh
Cá Kèo Kỹ thuật nuôi cá kèo – Đoàn Khắc Độ
Cá Kèo Kỹ thuật nuôi cá kèo thương phẩm (Pseudapocryptes Elongatus) – Nguyễn Chung
Cá Lăng Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá lăng nha, cá lăng vàng – KS. Nguyễn Chung
Cá Lóc Kỹ thuật nuôi cá lóc đen – TS Dương Nhựt Long
Cá Lóc Tập tính sinh sản và sản xuất cá lóc bột cá lóc giống
Cá Mú Kỹ thuật nuôi cá mú – Đoàn Khắc Độ
Cá Nàng hai Kỹ thuật nuôi cá Nàng Hai (thát lát cườm) – Đoàn Khắc Độ
Cá Nàng hai Kỹ thuật nuôi cá thát lát và cá còm – Phạm Văn Khánh
Cá Nàng hai Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá nàng hai – KS. Nguyễn Chung
Cá Ngựa Kỹ thuật nuôi cá ngựa ở biển Việt Nam – PTS. Trương Sĩ Kỳ
Cá Rô phi 35 câu hỏi đáp về nuôi cá rô phi – Trần Văn Sỹ
Cá Rô phi Kỹ thuật nuôi cá rô phi vằn – Phạm Văn Trang, Nguyễn Trung Thành
Cá Rô phi Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá rô phi đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm – NXB Nông nghiệp
Cá Rô phi Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Biofloc (cân bằng nitơ cacbon) trong nuôi thâm canh cá rô phi (oreochromis niloticus) thương phẩm
Cá Rô phi Nuôi cá nước ngọt (Quyển 5: Kỹ thuật nuôi cá rô phi) – NXB Lao Động Xã Hội
Cá Tai Tượng Các kỹ thuật gây giống và chăm sóc cá tai tượng – NXB Mỹ Thuật
Cá Tra, Ba sa Giáo trình mô đun: Xây dựng ao nuôi, bè nuôi cá tra, cá ba sa – Nghề Nuôi cá tra, cá ba sa
Cá Tra, Ba sa Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao, bè nuôi và thả giống cá tra, cá ba sa – Nghề Nuôi nuôi cá tra, cá ba sa
Cá Tra, Ba sa Giáo trình mô đun: Quản lý ao, bè nuôi cá tra, cá ba sa – Nghề Nuôi cá tra, cá ba sa
Cá Tra, Ba sa Giáo trình mô đun: Thu hoạch cá tra, cá ba sa – Nghề Nuôi cá tra, cá ba sa
Cá Tra, Ba sa Kỹ thuật nuôi cá tra & cá ba sa trong ao – KS Nguyễn Thị Hồng
Cá Tra, Ba sa Kỹ thuật nuôi cá tra & basa trong bè – Phạm Văn Khánh
Cá Tra, Ba sa Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá tra, cá ba sa đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm
Cá Trê Kỹ thuật nuôi cá trê vàng lai – KS. Bạch Thị Quỳnh Mai
Cá Trê Kỹ thuật nuôi cá trê, lươn và giun đất – NXB Nông nghiệp
Cua biển Giáo trình mô đun: Chọn và chuẩn bị nơi nuôi – Nghề Nuôi cua biển
Cua biển Giáo trình mô đun: Chọn và thả giống – Nghề Nuôi cua biển
Cua biển Giáo trình mô đun: Chăm sóc và quản lý môi trường – Nghề Nuôi cua biển
Cua biển Giáo trình mô đun: Thu hoạch cua thịt – Nghề Nuôi cua biển
Cua biển Giáo trình mô đun: Nuôi cua lột – Nghề Nuôi cua biển
Cua biển Giáo trình mô đun: Nuôi cua gạch -Nghề Nuôi cua biển
Cua biển Kỹ thuật nuôi cua biển – Hoàng Đức Đạt
Cua đồng Giáo trình mô đun: Xây dựng ao, ruộng nuôi cua – Nghề Nuôi cua đồng
Cua đồng Giáo trình mô đun: Xây dựng ao, ruộng nuôi cua (tt) – Nghề Nuôi cua đồng
Cua đồng Giáo trình mô đun: Chọn và thả cua giống – Nghề Nuôi cua đồng
Cua đồng Giáo trình mô đun: Cho cua ăn và quản lý ao, ruộng nuôi cua – Nghề Nuôi cua đồng
Cua ghẹ Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi ghẹ xanh, cua biển – KS. Nguyễn Chung
Cua xanh Giáo trình mô đun: Xây dựng trại sản xuất giống cua – Nghề Sản xuất giống cua xanh
Cua xanh Giáo trình mô đun: Chuẩn bị sản xuất giống cua – Nghề Sản xuất giống cua xanh
Cua xanh Giáo trình mô đun: Nuôi cua mẹ – Nghề Sản xuất giống cua xanh
Cua xanh Giáo trình mô đun: Ương ấu trùng cua – Nghề Sản xuất giống cua xanh
Cua xanh Giáo trình mô đun: Ương cua giống – Nghề Sản xuất giống cua xanh
Cua xanh Sản xuất giống và nuôi cua xanh thương phẩm ở Việt Nam
Giống Sản xuất giống vật nuôi thủy sản
Khai thác Giáo trình – Kỹ thuật khai thác thủy sản (Ths Hà Phước Hùng) Tập 1
Khai thác Giáo trình – Kỹ thuật khai thác thủy sản (Ths Hà Phước Hùng) Tập 2
Lươn Kỹ thuật nuôi lươn đồng – Dương Nhựt Long
Ngư cụ Giáo trình mô đun: Chuẩn bị lắp ráp ngư cụ – Nghề Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ
Ngư cụ Giáo trình mô đun: Lắp ráp áo lưới – Nghề Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ
Ngư cụ Giáo trình mô đun: Lắp ráp áo lưới với dây giềng – Nghề Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ
Ngư cụ Giáo trình mô đun: Lắp ráp lưới với phụ tùng – Nghề Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ
Ngư cụ Giáo trình mô đun: Sửa chữa và bảo quản ngư cụ – Nghề Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ
Nuôi lồng Giáo trình mô đun: Làm lồng bè – Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển
Nuôi lồng Giáo trình mô đun: Chọn và cố định lồng bè ở vị trí nuôi – Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển
Nuôi lồng Giáo trình mô đun: Nuôi cá hồng mỹ (đù đỏ) – Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển
Nuôi lồng Giáo trình mô đun: Nuôi cá song (cá mú) – Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển
Nuôi lồng Giáo trình mô đun: Nuôi cá giò – Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển
Nuôi lồng Giáo trình mô đun: Nuôi cá chim vây vàng – Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển
Nuôi lồng Giáo trình mô đun: Nuôi cá sủ đất – Nghề Nuôi cá lồng bè trên biển
Nuôi lồng Kỹ thuật nuôi cá lồng biển -Tập 2
Ốc Báo cáo tổng kết khoa học công nghệ đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình nuôi thâm canh ốc hương xuất khẩu
Thân mềm Giáo trình mô đun: Xây dựng trại sản xuất giống – Nghề Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương
Thân mềm Giáo trình mô đun: Chuẩn bị bè nuôi hàu – Nghề Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương
Thân mềm Giáo trình mô đun: Cho đẻ và ấp trứng – Nghề Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương
Thân mềm Giáo trình mô đun: Ương ấu trùng và hàu giống – Nghề Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương
Thân mềm Giáo trình mô đun: Nuôi hàu thương phẩm – Nghề Sản xuất giống và nuôi hàu Thái Bình Dương
Thân mềm Giáo trình mô đun: Chọn nơi ương và nuôi ngao – Nghề Ương giống và nuôi ngao
Thân mềm Giáo trình mô đun: Chuẩn bị nơi ương giống và nuôi ngao – Nghề Ương giống và nuôi ngao
Thân mềm Giáo trình mô đun: Lựa chọn ngao giống – Nghề Ương giống và nuôi ngao
Thân mềm Giáo trình mô đun: Thả giống – Nghề Ương giống và nuôi ngao
Thân mềm Giáo trình mô đun: Chăm sóc và quản lý – Nghề Ương giống và nuôi ngao
Thân mềm Giáo trình mô đun: Thu hoạch – Nghề Ương giống và nuôi ngao
Thân mềm Kỹ thuật nuôi ngao, nghêu, sò huyết, trai ngọc – KS. Ngô Trọng Lư
Thân mềm Kỹ thuật nuôi vẹm xanh – Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia
Thân mềm Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu Meretrix lyrata (Sowerby) đạt năng suất cao
Thủy sản nước mặn Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển – ĐH Cần Thơ
Thủy sản nước mặn Giáo trình nuôi hải sản
Thủy sản nước mặn Kỹ thuật nuôi trồng đặc sản biển
Thủy sản nước mặn Kỹ thuật nuôi trồng một số đối tượng thủy sản ở biển – NXB Nông nghiệp
Thủy sản nước mặn Sổ tay kỹ thuật nuôi trồng hải sản – Nguyễn Khắc Hường
Thủy sản nước mặn Sổ tay Nuôi một số đối tượng thủy sản nước mặn – Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia
Thủy sản nước ngọt 35 câu hỏi đáp về ương nuôi cá giống nước ngọt – Phạm Văn Trang, Trần Văn Vỹ
Thủy sản nước ngọt 40 vấn đề về nuôi tôm cá kết hợp trên ruộng cấy lúa nước
Thủy sản nước ngọt Cẩm nang Nuôi ba ba giống và nuôi ba ba thương phẩm – KS. Tạ Thành Cấu
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao – Nghề Nuôi cá diêu hồng, cá rô phi
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chuẩn bị lồng, bè – Nghề Nuôi cá diêu hồng, cá rô phi
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chọn và thả cá giống – Nghề Nuôi cá diêu hồng, cá rô phi
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chăm sóc và quản lý – Nghề Nuôi cá diêu hồng, cá rô phi
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Xây dựng ao nuôi vỗ cá bố mẹ và ương cá giống – Nghề Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao – Nghề Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Nuôi vỗ cá bố mẹ – Nghề Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Cho cá đẻ và ấp trứng – Nghề Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Ương nuôi cá giống – Nghề Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Vận chuyển cá bột, hương, giống – Nghề Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Xây dựng ao nuôi, bè cá lăng, cá chiên – Nghề Nuôi cá lăng, cá chiên
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao, bè nuôi và thả giống cá lăng, cá chiên – Nghề Nuôi cá lăng, cá chiên
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Quản lý ao nuôi, bè nuôi cá lăng, cá chiên – Nghề Nuôi cá lăng, cá chiên
Thủy sản nước ngọt Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp – Nghề nuôi cá lồng bè nước ngọt (cá chép, cá trắm cỏ)
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chuẩn bị lồng bè nuôi cá – Nghề Nuôi cá lồng bè nước ngọt (cá chép, cá trắm cỏ)
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chọn và thả cá giống – Nghề Nuôi cá lồng bè nước ngọt (cá chép, cá trắm cỏ)
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Chăm sóc cá nuôi – Nghề Nuôi cá lồng bè nước ngọt (cá chép, cá trắm cỏ)
Thủy sản nước ngọt Giáo trình mô đun: Quản lý môi trường và lồng bè nuôi cá – Nghề Nuôi cá lồng bè nước ngọt (cá chép, cá trắm cỏ)
Thủy sản nước ngọt Hỏi đáp về nuôi cá nước ngọt – KS. Nguyễn Duy Khoát
Thủy sản nước ngọt Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt – KS. Nguyễn Hữu Thọ, TS. Đỗ Đoàn Hiệp
Thủy sản nước ngọt Biện pháp phát triển nghề nuôi cá hồ chứa nhỏ ở châu Á
Thủy sản nước ngọt Giới thiệu những phương pháp nuôi cá ở miền núi – Lương Thanh Bình
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi baba, ếch đồng, cá trê lai – KS. Nguyễn Duy Khoát
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi cá ao trong hệ VAC ở các tỉnh đồng bằng – Phạm Văn Trang
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt (Tài liệu dùng cho hướng dẫn viên)
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt (Tài liệu dùng cho người nuôi cá)
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi cá quả, cá chình, chạch, cá bống bớp, lươn – KS. Ngô Trọng Lư
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi lươn, ếch, ba ba, cá lóc – KS. Ngô Trọng Lư
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi một số giống cá nước ngọt
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi một số loài cá kinh tế nước ngọt và phòng trị bệnh cá (tái bản lần thứ 11)
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt – KS. Dương Tấn Lộc
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt -Tập 1
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt -Tập 2
Thủy sản nước ngọt Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt -Tập 3
Thủy sản nước ngọt Nuôi cá nước ngọt (Quyển 3: Hỏi đáp nuôi cá trong ruộng lúa) – NXB Lao động xã hội
Thủy sản nước ngọt Nuôi cá nước ngọt (Quyển 7: Kỹ thuật nuôi cá tra) – NXB Lao Động Xã Hội
Thủy sản nước ngọt Phương pháp nuôi và kinh doanh ba ba – Việt Chương
Thủy sản nước ngọt Sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt – ĐH Cần Thơ
Thủy sản nước ngọt Sổ tay hướng dẫn nuôi cá nước ngọt – KS. Nguyễn Duy Khoát
Tôm Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam – Vũ Thế Trụ
Tôm Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Xây dựng trang trại sản xuất giống – Nghề sản xuất giống tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Chuẩn bị sản xuất giống – Nghề sản xuất giống tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Nuôi tôm trong rừng đước – Nghề Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm
Tôm Giáo trình mô đun: Thu hoạch và tiêu thụ tôm – Nghề Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm
Tôm Giáo trình mô đun: Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục – Nghề sản xuất giống tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Cho tôm đẻ – Nghề sản xuất giống tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Ương nuôi ấu trùng tôm sú – Nghề sản xuất giống tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh ấu trùng tôm sú – Nghề sản xuất giống tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Thu hoạch và tiêu thụ tôm sú giống – Nghề sản xuất giống tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Xây dựng ao nuôi tôm sú – Nghề Nuôi tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao nuôi tôm sú – Nghề Nuôi tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Chọn và thả giống – Nghề Nuôi tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Chăm sóc và quản lý tôm sú – Nghề Nuôi tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Thu hoạch và bảo quản tôm sú – Nghề Nuôi tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Xây dựng ao nuôi tôm thẻ chân trắng – Nghề Nuôi tôm thẻ chân trắng
Tôm Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao nuôi tôm thẻ chân trắng – Nghề Nuôi tôm thẻ chân trắng
Tôm Giáo trình mô đun: Chọn và thả giống – Nghề Nuôi tôm thẻ chân trắng
Tôm Giáo trình mô đun: Chăm sóc và quản lý tôm thẻ chân trắng – Nghề Nuôi tôm thẻ chân trắng
Tôm Giáo trình mô đun: Xây dựng ao, ruộng nuôi tôm càng xanh – Nghề Nuôi tôm càng xanh
Tôm Giáo trình mô đun: Chuẩn bị ao, ruộng nuôi tôm càng xanh – Nghề Nuôi tôm càng xanh
Tôm Giáo trình mô đun: Lựa chọn và thả giống tôm càng xanh – Nghề Nuôi tôm càng xanh
Tôm Giáo trình mô đun: Chăm sóc tôm và quản lý ao, ruộng nuôi – Nghề Nuôi tôm càng xanh
Tôm Hỏi và đáp về kỹ thuật nuôi tôm sú – TS. Trần Thị Việt Ngân
Tôm Kỹ thuật nuôi một số loài tôm phổ biến ở Việt Nam
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm đại trà xuất khẩu – NXB Nông Nghiệp
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm he chân trắng
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng và các biện pháp phòng trị bệnh – ThS. Võ Văn Nha
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm nước lợ – NXB Lao động
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm sú – KS.Phạm Văn Tình
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp – TS. Nguyễn Văn Hảo
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm sú thâm canh – NXB Nông Nghiệp
Tôm Kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng ở miền Tây
Tôm Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản – Nuôi tôm
Tôm Kỹ thuật sản xuất giống tôm càng xanh
Tôm Kỹ thuật sản xuất giống tôm sú chất lượng cao – NXB. Nông Nghiệp
Tôm Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi tôm càng xanh – Lương Đình Trung
Tôm Luận văn nuôi trồng thủy sản: Ứng dụng công nghệ Biofloc trong nuôi tôm thẻ chân trắng
Tôm Một số vấn đề về Kỹ thuật nuôi tôm sú công nghiệp – TS Nguyễn Văn Hảo
Tu hài Giáo trình mô đun: Chuẩn bị nơi ương tu hài cấp 2 và thả giống – Nghề Ương giống và nuôi tu hài
Tu hài Giáo trình mô đun: Chuẩn bị nơi nuôi tu hài trong lồng trên bãi, nuôi bãi triều và thả giống – Nghề Ương giống và nuôi tu hài
Tu hài Giáo trình mô đun: Quản lý, chăm sóc và phòng bệnh – Nghề Ương giống và nuôi tu hài
Tu hài Giáo trình mô đun: Thu hoạch – Nghề Ương giống và nuôi tu hài
Tu hài Giáo trình mô đun: Vận chuyển – Nghề Ương giống và nuôi tu hài
Tu hài Kỹ thuật ương giống và nuôi tu hài thương phẩm
Vùng duyên hải Kỹ thuật nuôi cá, cua vùng duyên hải – TS. Trần Văn Đan, TS. Đỗ Đoàn Hiệp
Nghề muối Giáo trình mô đun: Sản xuất muối phơi cát – Nghề Sản xuất muối biển
Nghề muối Giáo trình mô đun: Sản xuất muối phơi nước – Nghề Sản xuất muối biển
Nghề muối Giáo trình môn học: Kiến thức chung về sản xuất muối biển – Nghề Sản xuất muối biển
Nghề muối Giáo trình môn học: Kiến thức chung về sản xuất muối – Nghề Sản xuất muối công nghiệp
Nghề muối Giáo trình mô đun: Lấy nước biển nồng độ cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Nghề muối Giáo trình mô đun: Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Nghề muối Giáo trình mô đun: Chế chạt – kết tinh thạch cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Nghề muối Giáo trình mô đun: Kết tinh muối – thu hoạch muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Nghề muối Giáo trình mô đun: Thu hoạch sản phẩm phụ – Nghề sản xuất muối công nghiệp


BỆNH HỌC THỦY SẢN

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Bệnh Bệnh học thủy sản – Bùi Quang Tề
Bệnh Giáo trình Bệnh học thủy sản – ĐH Cần Thơ
Bệnh Giáo trình Bệnh học thủy sản – Nguyễn Ngọc Phước
Bệnh Giáo trình Sinh học và bệnh thủy sản – Đặng Thị Hoàng Oanh
Bệnh Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals 2009
Bệnh Nguyên lý và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thủy sản – TS. Đặng Thị Hoàng Oanh
Bệnh Phòng và trị một số bệnh cho cá cảnh
Bệnh Quản lý dịch bệnh thủy sản tổng quan
Cá bống tượng Giáo trình mô đun: Phòng, trị bệnh cá – Nghề Nuôi cá bống tượng
Cá chim vây vàng Giáo trình mô đun: Phòng và trị bệnh cá chim vây vàng – Nghề Nuôi cá chim vây vàng trong ao
Cá nước ngọt Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh – Nghề Nuôi cá diêu hồng, cá rô phi
Cá nước ngọt Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh cá lăng, cá chiên – Nghề Nuôi cá lăng, cá chiên
Cá nước ngọt Giáo trình mô đun: Phòng, trị bệnh cá nuôi – Nghề Nuôi cá lồng bè nước ngọt (cá chép, cá trắm cỏ)
Cá nước ngọt Giáo trình mô đun: Phòng và trị bệnh cá – Nghề Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt
Cá nước ngọt Giáo trình mô đun: Quản lý dịch bệnh cá tra, cá ba sa – Nghề Nuôi cá tra, cá ba sa
Cá trắm cỏ Bệnh thường gặp ở cá trắm cỏ và biện pháp phòng trị – TS. Bùi Quang Tề
Cua biển Giáo trình mô đun: Phòng và trị bệnh – Nghề Nuôi cua biển
Cua đồng Giáo trình mô đun: Phòng và trị một số bệnh cua đồng – Nghề Nuôi cua đồng
Cua xanh Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh cua – Nghề Sản xuất giống cua xanh
Kháng sinh Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản
Ký sinh trùng Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản nuôi nước lợ mặn
Môi trường Giám sát thông tin môi trường và dịch bệnh thủy sản
Thuốc Thuốc trong nuôi trồng thủy sản
Tôm Bệnh của tôm nuôi và biện pháp phòng trị – Bùi Quang Tề
Tôm Bệnh thường gặp ở tôm phương pháp chẩn đoán và phòng trị – PTS. Trần Thị Minh Tâm, GS.TS. Đái Duy Ban
Tôm Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh thường gặp ở tôm càng xanh – Nghề Nuôi tôm càng xanh
Tôm Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh tôm sú – Nghề Nuôi tôm sú
Tôm Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh tôm thẻ chân trắng – Nghề Nuôi tôm thẻ chân trắng
Tôm Luận văn công nghệ sinh học: Thử nghiệm một số hợp chất chiết xuất từ thảo dược trong phòng trị bệnh đốm trắng do virus gây hội chứng đốm trắng (wssv) trên tôm sú (penaeus monodon)


MÔI TRƯỜNG THỦY SẢN

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Nguồn nước Giáo trình quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
An toàn – Vệ sinh Bài thuyết trình: An toàn lao động và vệ sinh môi trường trong ngành Thủy sản


KINH TẾ – KHUYẾN NÔNG THỦY SẢN

Chủ đề: Download tài liệu miễn phí:
Cá cảnh Cá cảnh nước ngọt – Hiện trạng, lý do sản xuất và vai trò đối với nông dân
Nghiên cứu Xây dựng khung ưu tiên nghiên cứu và phát triển thủy sản Việt Nam – Xác định và xếp hạng ưu tiên cho lĩnh vực Thủy sản
Quản lý Giáo trình Hệ thống và quản lý nuôi trồng thủy sản
Quy hoạch Bài giảng Quy hoạch và phát triển nghề cá
Tiếp thị Bài giảng môn Quản trị Marketing thủy sản
Tiếp thị Bài giảng Tiếp thị thủy sản
Xuất khẩu Đề án: ngành thuỷ sản trong chiến lược hướng về xuất khẩu

 

 

Gửi phản hồi