Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Ảnh hưởng của trùn Quế (Perionyx excavatus) tươi đến sự tăng trưởng và khả năng kháng bệnh cho tôm sú

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Thực hiện bởi:
ThS. Nguyễn Văn Minh – ThS. Dương Nhật Linh, Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học Trường Đại học Mở TP.HCM
Dư Ngọc Tuân, Chi cục nuôi trồng thủy sản Tây Ninh ThuậnTóm tắt:
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của 3 mức tỷ lệ giun quế bổ sung (10, 20 và 30%) vào khẩu phần ăn đến sự tăng trưởng và khả năng kháng bệnh cho tôm sú nuôi thương phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỷ lệ bổ sung 20% trùn quế đã có ảnh hưởng tốt đến sự tăng trưởng và khả năng kháng bệnh cho tôm sú. Kết quả thí nghiệm còn cho thấy rằng tôm ở ao thí nghiệm tăng trưởng tốt, khỏe mạnh, ít bệnh và cho hiệu quả kinh tế cao hơn lô đối chứng là 41,7%

Gửi phản hồi