Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Bách khoa thủy sản

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Ban biên tập:
– TS. NGUYỄN VIỆT THẮNG (Trưởng ban)
– TS. NGUYỄN THỊ HỒNG MINH (Phó trưởng ban)
– KS. NGUYỄN TRỌNG BÌNH (Ủy viên thư ký)
– PGS.TS. NGUYỄN XUÂN LÝ (Ủy viên)
– PGS.TS ĐỖ VĂN KHƯƠNG (Ủy viên)
HỘI NGHỀ CÁ VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, HÀ NỘI – 2007Nội dung:

Phần 1. MÔI TRƯỜNG
A. Môi trường nghề cá biển
1. Sóng biển
2. Gió
3. Áp thấp nhiệt đới và bão
4. Nhiệt độ nước biển
5. Thủy triều
6. Thủy triều đỏ
7. Dòng chảy biển
8. Độ muối nước biển
9. Ô nhiễm môi trường nghề cá và tác hại của sự ô nhiễm
10. Các loại hình ô nhiễm
11. Theo dõi môi trường nghề cá
12. Xử lý nước dùng cho nghề cá
13. Đánh giá chất lượng môi trường nghề cá
14. Hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường
B. Môi trường nghề cá thủy vực nội địa
C. Mối quan hệ giữa môi trường với phát triển bền vững sản xuất thủy sản

Phần 2. NGUỒN LỢI THỦY SẢN
A. Nguồn lợi thủy sản
1. Một số thuật ngữ thường dùng
2. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
3. Đánh giá nguồn lợi thủy sản
4. Phương pháp thăm dò điều tra nguồn lợi thủy sản
5. Đặc trưng về sinh vật học cá biển Việt Nam
6. Bảo tồn biển
7. Nguồn lợi cá biển
8. Nguồn lợi rắn biển
9. Nguồn lợi giáp xác
10. Nguồn lợi động vật thân mềm
11. Nguồn lợi chân đầu
12. Nguồn lợi ruột khoang
13. Nguồn lợi rươi biển
14. Nguồn lợi động vật quý hiếm
15. Nguồn lợi cỏ biển
16. Nguồn lợi rong biển
B. Nguồn lợi thủy sản nội địa
1. Nguồn lợi thủy sản trên sông hồ
2. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nội địa

Phần 3. KHAI THÁC THỦY SẢN
1. Khai thác thương mại và đánh cá giải trí
2. Khai thác bền vững
3. Nguồn lợi hải sản và ngư trường khai thác
4. Họ nghề đánh cá biển
5. Các thành phần cấu tạo nên ngư cụ
6. Ngư cụ khai thác truyền thống
7. Thí nghiệm mô hình lưới kéo
8. Khai thác hải sản bằng lưới kéo
9. Khai thác hải sản bằng lưới vây
10. Khai thác thủy sản bằng lưới rê
11. Khai thác hải sản bằng nghề câu
12. Khai thác thủy sản bằng lưới rùng
13. Khai thác thủy sản bằng lưới đăng
14. Khai thác hải sản bằng bẫy
15. Khai thác hải sản kết hợp ánh sáng
16. Khai thác cá ở hồ chứa bằng phương pháp liên hợp
17. Các ngư cụ và phương pháp khai thác bị cấm sử dụng
18. Tàu thuyền khai thác thủy sản
19. An toàn trong khai thác thủy sản
20. Thăm dò tìm kiếm đàn cá
21. Máy đo sâu dò cá
22. Máy định vị
23. Một số thiết bị cơ khí dùng trong khai thác thủy sản

Phần 4. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
A. Một số vấn đề chung
1. Giống thủy sản
2. Giống cá nước ngọt
3. Tuyến yên nào thùy và nội tiết HCG
4. Hệ thống cơ sở sản xuất thủy sản nuôi
5. Trại giống thủy sản
6. Thức ăn của cá và động vật thủy sản
7. Nuôi quảng canh và nuôi thâm canh truyển thống
8. Nuôi thủy sản theo hình thức công nghiệp
9. Nuôi thủy sản sạch
10. Nuôi trồng thủy sản hữu cơ
11. Nuôi cá nước ngọt
12. Nuôi cá ao hồ nhỏ
13. Nuôi cá ao hồ chứa nước
14. Nuôi cá tổng hợp
15. Nuôi cá lồng lưới
16. Nuôi cá lồng bè nước ngọt
17. Nuôi cá nước chảy
18. Nuôi cá trong đăng quay
19. Nuôi cá ruộng
20. Nuôi thủy sản ở biển và nuôi thủy sản biển khơi
21. Nuôi cá trong lồng lưới nước sâu
22. Một số loại lồng lưới nước sâu nuôi cá hiện nay
23. Một số thiết bị cơ khí dùng trong nuôi trồng thủy sản
B. Nuôi trồng một số đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế
1. Nuôi thủy sản nước ngọt (22 đối tượng)
2. Nuôi trồng một số loài hải sản (23 đối tượng)
C. Bệnh của động vật thủy sản
1. Các tác nhân gây bệnh đã gặp ở Việt Nam
2. Những bệnh đã gặp ở Việt Nam
3. Phương pháp phòng bệnh

Phần 5. BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
A. Bảo quản thủy sản
1. Nguyên tắc
2. Phương pháp
B. Chế biến thủy hải sản
1. Nguyên lý và phương pháp
2. Chế biến thủy hải sản khô
3. Chế biến nước mắm
4. Chế biến sản phẩm lên men
5. Tôm chua
6. Sứa và sứa muối phèn
7. Chế biến sản phẩm hun khói
8. Chế biến đồ hộp thủy sản và chả cá rán
9. Cá phi lê
10. Surimi và sản phẩm mô phỏng
11. Sản phẩm du nhập
12. Bột cá
13. Các chế phẩm từ phế liệu thủy sản
14. Các sản phẩm từ rong khô
15. Thủy sản đông nhanh, đóng bánh, đông rời
16. Thủy sản tươi sống
17. Đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản
18. Máy và thiết bị chế biến thủy sản
19. Thiết bị cơ bản trong xí nghiệp chế biến thủy sản
20. Cách sử dụng các loại sản phẩm thủy sản, độc tố cá nóc

Gửi phản hồi