Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Cơ sở sinh học và kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm sú

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: PGS. NGUYỄN VĂN CHUNG
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC NHA TRANG
NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP, TP. HỒ CHÍ MINH – 2000Nội dung:

Chương I: Đặc điểm sinh học của tôm he
I. Cách phân biệt một số loài tôm nuôi
II. Môi trường sống và bãi đẻ
III. Sự sinh sản
1. Đặc tính giao vĩ
2. Sự phát triển của buồng trứng
3. Sự biến thái của ấu trùng

Chương II. Địa điểm thiết kế xây dựng trại
I. Chọn địa điểm trại giống thích hợp
II. Thiết kế và xây dựng trại
1. Qui mô trại
2. Các yêu cầu kỹ thuật xây dựng
III. Vật tư – hóa chất

Chương III: Tôm bố mẹ
I. Chọn tôm bố mẹ thành thục từ biển
II. Tạo tôm mẹ thành thục trong điều kiện nuôi nhốt
1. Cơ chế của phương pháp cắt mắt
2. Điều kiện môi trường
3. Khả năng lột xác và giao vĩ
4. Quan hệ giữa khối lượng và sự thành thục sinh dục của tôm sú
5. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự phát dục của tôm sú
6. Ảnh hưởng của độ mặn đến sự phát dục của tôm sú
7. Khả năng sinh sản của tôm sú
8. Khả năng phát triển buồng trứng của tôm sú từ nguồn nuôi trong ao đìa
III. Ghép tinh
1. Chuẩn bị tôm bố mẹ
2. Ghép tinh
3. Cắt mắt và nuôi dưỡng
IV. Thức ăn và chế độ cho ăn
V. Tỷ lệ sống của ấu thể Postlarvae
VI. Tóm tắt qui trình nuôi phát dục thành thục tôm mẹ
1. Chọn tôm bố mẹ
2. Nuôi vỗ tôm hậu bị
3. Vận chuyển tôm bố mẹ
4. Xử lý tôm bố mẹ

Chương IV: Sinh sản nhân tạo và ương nuôi ấu trùng
I. Thức ăn cho ấu trùng
1. Nuôi tảo khuê
2. Ấp trứng Artemia
II. Cho tôm đẻ
III. Ương ấu trùng
1. Ương ấu trùng không đốt
2. Ương ấu trùng Protozoea
3. Ương ấu trùng Mysis
4. Ương nuôi hậu ấu trùng

Chương V: Phòng và trị bệnh
I. Biện pháp phòng bệnh
II. Một số bệnh thường gặp ở ấu trùng và hậu ấu trùng
1. Bệnh phát sáng
2. Bệnh đỏ thân
3. Bệnh nấm ở ấu trùng tôm
4. Bệnh do ký sinh trùng

Gửi phản hồi