Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản – GS.TS Vũ Duy Giảng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: GS.TS VŨ DUY GIẢNG
VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI, 2006Nội dung:

Chương 1: Sinh lý tiêu hóa cá
Chương 2: Dinh dưỡng protein và axit amin
Chương 3: Dinh dưỡng lipit
Chương 4: Nhu cầu carbohydrat
Chương 5: Nhu cầu năng lượng
Chương 6: Nhu cầu vitamin
Chương 7: Nhu cầu chất khoáng
Chương 8: Nguồn thức ăn cho cá
Chương 9: Thức ăn sống
Chương 10: Chế biến thức ăn thủy sản và thức ăn hỗn hợp
Chương 11: Phối hợp khẩu phần thức ăn cho cá

Phụ lục 1: Công thức thức ăn, premix khoáng vitamin cho tôm cá
Phụ lục 2: Bảng nhu cầu dinh dưỡng của cá

Gửi phản hồi