Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản – Trần Thị Thanh Hiền

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. TRẦN THỊ THANH HIỀN
KHOA THỦY SẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, 2004Nội dung:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN
Mục tiêu môn học
Nội dung môn học
1. KHÁI NIỆM VỀ DINH DƯỠNG THỨC ĂN
1.1. Dinh dưỡng
1.2. Thức ăn
2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH DINH DƯỠNG HỌC THỦY SẢN
3. MỐI QUAN HỆ GIỮA THỦY SẢN VÀ DINH DƯỠNG
4. VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI NGHỀ NUÔI THỦY SẢN
5. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CƠ BẢN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
6. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THỨC ĂN TRONG NUÔI THỦY SẢN
6.1 Môi trường sống của các đối tượng nuôi thủy sản là nước
6.2. Quan hệ giữa lượng thức ăn với chất lượng nước
6.3. Trong môi trường nước có thức ăn tự nhiên
6.4. Chế độ cho ăn
6.5. Các hình thức nuôi thủy sản
7. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG THỨC ĂN HIỆN NAY Ở ĐBSCL
7.1. Nguồn thức ăn nhân tạo
7.2. Vấn đề thức ăn tự nhiên
7.3. Nhận thức về vị trí của thức ăn trong nuôi thủy sản
7.4. Vấn đề chế biến thức ăn
7.5. Vấn đề sử dụng thức ăn trong các hình thức nuôi

CHƯƠNG II: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN VÀ THỨC ĂN
1. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
1.1. Nước
1.2 Protein
1.3. Lipid
1.4. Khoáng
1.5. Vitamin
2. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
2.1. Vị trí trên cơ thể
2.2. Thời kỳ sinh sản
2.3. Thức ăn
2.4. Thời tiết, ngoại cảnh
2.5. Giai đoạn phát triển, giới tính
3. TÍNH CHẤT CỦA THỨC ĂN

CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA THỨC ĂN
1. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ TIÊU HÓA
2.1. Độ tiêu hóa thức ăn
2.2. Phương pháp xác định khả năng tiêu hóa thức ăn
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tiêu hóa
3. PHƯƠNG PHÁP NUÔI DƯỠNG
3.1. Hệ thống thí nghiệm
3.2 Tôm cá thí nghiệm
3.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TRONG NGHIÊN CỨU DINH DƯỠNG ĐVTS

CHƯƠNG IV: NĂNG LƯỢNG TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
1. GIỚi THIỆU
2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
2.1. Năng lượng thô (Gross ennergy-GE)
2.2. Năng lượng thức ăn ăn vào : (Intake of food energy – IE)
2.3 Năng lượng tiêu hóa (Digestible energy- DE)
2.4. Năng lượng trao đổi (Metabolizable energy – ME )
2. 5. Năng lượng sinh trưởng (Retained energy- RE)
3. SỰ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TRONG CƠ THỂ ĐVTS
4. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
5.1. Hàm lượng protein trong thức ăn
5.2. Nhiệt độ
5.3. Dòng chảy
5.4. Mức độ cho ăn
5.5. Kích thước cơ thể
6. CÁC NGUỒN THỨC ĂN CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG V: PROTEIN VÀ ACID AMIN TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
1. GIỚI THIỆU
2. VAI TRÒ CỦA PROTEIN
3. SỰ TIÊU HÓA VÀ BIẾN DƯỠNG PROTEIN
3.1. Sự tiêu hóa protein
3.2. Sự biến dưỡng protein
4. NHU CẦU PROTEIN CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
4.1. Định nghĩa
4.2. Nhu cầu protein
5 . NHU CẦU VỀ ACID AMIN
5.1 Acid amin không thiết yếu
5.2 Acid amin thiết yếu
6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHU CẦU PROTEIN
6.1. Năng lượng của thức ăn
6.2. Chất lượng và loại thức ăn sử dụng
6.3. Giai đoạn phát triển
6.4. Môi trường nuôi dưỡng
6.5. Lượng thức ăn cho ăn
6.6. Yếu tố di truyền
7. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA PROTEIN
7.1 Chỉ số acid amin thiết yếu (EAAI)
7.2. Hiệu quả sử dụng protein (PER)
7.3. Chỉ số NPU ( Net protein utilization)
7.4. Độ tiêu hóa protein (Digestibility coefficient)
8. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHU CẦU PROTEIN

CHƯƠNG VI: LIPID VÀ ACID BÉO TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
1. GIỚI THIỆU
2. CHỨC NĂNG CỦA CÁC LIPID
2.1. Cung cấp năng lượng
2.2. Hoạt hóa và cấu thành enzyme
2.3. Tham gia cấu trúc màng tế bào
2.4. Hỗ trợ hấp thụ các lipid khác
2.5. Vận chuyển các vitamin và một số chất khác
3. SỰ TIÊU HÓA VÀ HẤP THU LIPID
3.1. Sự tiêu hóa và hấp thu
3.2. Hệ số tiêu hóa lipid trong thức ăn
4. NHU CẦU LIPID CỦA ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
5. ACID BÉO (FATTY ACID)
5.1 Cách gọi rút gọn của acid béo
5.2. Thành phần acid béo trong sinh vật thủy sinh
5.3. Sinh tổng hợp acid béo của động vật thủy sản
6. NHU CẦU ACID BÉO THIẾT YẾU
7. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH PHẦN ACID BÉO TRONG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
7.1 Độ mặn
7.2 Nhiệt độ
7.3 Thức ăn
8. PHOSPHOLIPID VÀ NHU CẦU PHOSPHOLIPID
9. CHOLESTEROL VÀ NHU CẦU CHOLESTEROL

CHƯƠNG VII: CARBOHYDRATE TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
1. GIỚi THIỆU
1.1. Tinh bột
1.2. Dextrin
1.3. Glycogen
1.4. Cellulose
1.5.Chitin và Chitosan
2. CHỨC NĂNG CỦA CARBOHYRATE TRONG THỨC ĂN CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
3. SỰ TIÊU HÓA VÀ BIẾN DƯỠNG CARBOHYDRAT
3.1. Tiêu hóa carbohydrat ở ĐVTS
3.2. Hiệu quả sử dụng các nguồn carbohydrat của động vật thủy sản
4. NHU CẦU CARBOHYDRAT CỦA ĐVTS
4.1. Khả năng sử dụng tinh bột của động vật thủy sản
4.2. Khả năng kết dính của tinh bột
5. CHẤT XƠ TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN

CHƯƠNG VIII: VITAMIN TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
1. GIỚI THIỆU
2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VITAMIN TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
2.1. Điều kiện chế biến và bảo quản vitamin
2.2. Khả năng tổng hợp vitamin
2.3 Tập tính dinh dưỡng
2.4. Điều kiện nuôi dưỡng
2.5. Điều kiện sinh lý của cá
2. 6.Chất kháng vitamin hiện diện trong thức ăn
3. TÍNH CHẤT VÀ NHU CẦU VITAMIN CHO ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
3.1. Nhóm vitamin tan trong nước
3.2. Nhóm vitamin tan trong chất béo

CHƯƠNG IV: MUỐI KHOÁNG TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
1. GIỚI THIỆU
2. CHỨC NĂNG CỦA MUỐI KHOÁNG
3. KHOÁNG ĐA LƯỢNG.
3.1. Calci (Ca) và Phosphorus (P)
3.2. Magneium (MG)
3.3. Các khoáng đa lượng khác
4. CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG
4.1. Sắt (Fe)
4. 2. Cu
4.3. Kẽm (Zn)

CHƯƠNG X: NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN
1. GIỚI THIỆU
2. NHÓM NGUYÊN LIỆU CUNG CẤP PROTEIN
2.1. Nhóm protein động vật
2.2. Nhóm protein thực vật:
2.3. Một số nhóm cung cấp protein khác
3. NHÓM NGUYÊN LIỆU CUNG CẤP NĂNG LƯỢNG
3.1. Nhóm cung cấp tinh bột
3.2. Dầu động thực vật
4. CÁC CHẤT PHỤ GIA
4.1. Chất kết dính
4.2.Chất chống oxy hóa
4.3. Chất kháng nấm
4.4. Chất tạo mùi (chất dẫn dụ)
4.5. Sắc tố
4.6. Premix vitamin – khoáng
4.7. Enzime tiêu hóa
4.8. Acid amin tổng hợp
5. CÁC CHẤT PHẢN DINH DƯỠNG VÀ CÁC CHẤT ĐỘC TRONG NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN

CHƯƠNG XI: THIẾT LẬP CÔNG THỨC VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN THỦY SẢN
I.THIẾT LÂP CÔNG THỨC THỨC ĂN
1.1. Các nguyên tắc trong thiết lập công thức thức ăn
1.2. Phương pháp tổ hợp công thức
II. PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN THỨC ĂN
2.1. Các loại thức ăn chính trong nuôi thủy sản
2.2. Chế biến thức ăn
3. ĐỘ BỀN TRONG NƯỚC CỦA THỨC ĂN VIÊN
4. BẢO QUẢN THỨC ĂN
4.1. Nhiệt độ và độ ẩm
4.2. Tác động của vi sinh vật
4.3. Tác động của côn trùng và các loài gặm nhấm
4.4. Sự biến đổi hóa học trong quá trình bảo quản
4.5. Phương pháp bảo quản

CHƯƠNG XII: THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NUÔI THỨC ĂN TỰ NHIÊN
1.1. Nuôi vi tảo
1.2. Nuôi luân trùng
1.3. Nuôi Artemia
2. VAI TRÒ CỦA MỘT SỐ LOÀI THỨC ĂN TỰ NHIÊN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
2.1. Vi tảo
2.2. Luân trùng (Rotifer)
2.3. Artemia

Gửi phản hồi