Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình Chẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thuỷ sản nuôi nước lợ mặn

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: TS. THÁI THANH BÌNH (Chủ biên) – ThS. NGUYỄN THỊ QUỲNH – CN. ĐỖ TRUNG KIÊN – TS. BÙI QUANG TỀ – ThS. BÙI QUANG TỀ – ThS. TRƯƠNG VĂN THƯỢNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: CHẨN ĐOÁN NHANH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢNNội dung:

Bài 1: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh vật bám ở tôm, cua nuôi nước lợ mặn
Bài 2: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh sán lá đơn chủ ở cá nuôi nước lợ mặn
Bài 3: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh trùng mỏ neo ở cá nuôi nước lợ mặn
Bài 4: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh rận ở cá nuôi nước lợ mặn
Bài 5: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh trùng quả dưa ở cá nuôi nước lợ mặn
Bài 6: Chẩn đoán nhanh và trị bệnh trùng bánh xe ở cá nuôi nước lợ mặn

Gửi phản hồi