Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LÊ ĐỨC NGOAN – VŨ DUY GIẢNG – NGÔ HỮU TOÀN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ, 2009Nội dung:

ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
1.1. Thức ăn
1.2. Dinh dưỡng
1.3. Lịch sử phát triển dinh dưỡng học động vật thủy sản
II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
III. QUAN HỆ GIỮA THỨC ĂN VỚI CÁC HÌNH THỨC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CHƯƠNG I. SINH LÝ TIÊU HÓA CỦA CÁ
1.1. CẤU TẠO GIẢI PHẪU BỘ MÁY TIÊU HÓA CỦA CÁ
1.2. ĐẶC ĐIỂM CÁC LOẠI DỊCH TRONG ỐNG TIÊU HÓA CỦA CÁ
1.2.1. Dịch vị (dạ dày – gastric secretion)
1.2.2. Dịch tụy (pancreatic secretion)
1.2.3. Dịch mật (bile secretion)
1.2.4. Dịch ruột (intestial secretion)
1.3. SỰ TIÊU HÓA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
1.3.1. Sự tiêu hóa do các enzyme
1.3.2. Sự tiêu hóa do vi sinh vật
1.4. SỰ HẤP THU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG
1.5. TỶ LỆ TIÊU HÓA THỨC ĂN

CHƯƠNG II. CHUYỂN HÓA VÀ TÍCH LŨY CHẤT DINH DƯỠNG Ở CÁ
2.1. MỞ ĐẦU
2.2. CHUYỂN HÓA CARBOHYDRATE
2.2.1. Sự thủy phân glucose
2.2.2. Tổng hợp carbohydrate
2.2.3. Con đường chuyển hóa pentose phosphate
2..4. Thức ăn và sự chuyển hóa carbohydrate
2.3. CHUYỂN HÓA LIPID
2.4. CHUYỂN HÓA AMINO ACID
2.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT
2.5.1. Ảnh hưởng của khẩu phần đến sự trao đổi trung gian
2.5.2. Lượng ăn vào và sự trao đổi chất
2.5.3. Thành thục giới tính và trao đổi chất

CHƯƠNG III. NĂNG LƯỢNG VÀ NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
3.1. TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG
3.1.1. Khái niệm chung
3.1.2. Chuyển hóa năng lượng của thức ăn
3.2. NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
3.2.1. Nhu cầu năng lượng duy trì
3.2.2. Nhu cầu năng lượng cho sự tăng trưởng

CHƯƠNG IV. DINH DƯỠNG PROTEIN VÀ AMINO ACID
4.1. PROTEIN
4.1.1. Phân loại
4.1.2. Vai trò của protein
4.1.3. Nhu cầu protein của cá
4.1.4. Tỷ lệ năng lượng/protein
4.1.5. Đánh giá chất lượng protein thức ăn
4.2. AMINO ACID
4.2.1. Các amino acid thiết yếu
4.2.2. Nhu cầu amino acid
4.2.3. Vấn đề bổ sung amino acid công nghiệp vào khẩu phần

CHƯƠNG V. DINH DƯỠNG LIPID
5.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ CHỨC NĂNG
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Phân loại
4.1.3. Chức năng
5.2. VAI TRÒ DINH DƯỠNG CỦA AXIT BÉO
5.2.1. Sinh tổng hợp các axit béo của động vật thủy sản
5.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần axit béo trong động vật thủy sản
5.2.3. Vai trò và nhu cầu axit béo thiết yếu

CHƯƠNG VI. CARBOHYDRATE VÀ NHU CẦU ĐỐI VỚI CÁ
6.1. KHÁI NIỆM
6.2. PHÂN LOẠI CARBOHYDRATE
6.2.1. Monosaccharide
6.2.2. Oligosaccharide
6.3. SỰ CHUYỂN HÓA ĐƯỜNG Ở CÁ
6.4. SỬ DỤNG TINH BỘT VÀ CHẤT XƠ Ở CÁ
6.4.1. Tinh bột
6.4.2. Chất xơ

CHƯƠNG VII. DINH DƯỠNG VÀ NHU CẦU VITAMIN
7.1. VITAMIN A
7.1.1. Công thức cấu tạo
7.1.2. Vai trò sinh học
7.2. VITAMIN D
7.2.1. Công thức
7.2.2. Vai trò sinh học
7.3. VITAMIN E
7.3.1. Công thức
7.3.2. Vai trò sinh học
7.4. VITAMIN K
7.4.1. Công thức
7.4.2. Chức năng
7.5. VITAMIN C (AXIT ASCORBIC)
7.6. VITAMIN NHÓM B
7.7. NHU CẦU VITAMIN CỦA CÁ
7.8. SỬ DỤNG VITAMIN TRONG THỨC ĂN NUÔI CÁ

CHƯƠNG VIII. DINH DƯỠNG VÀ NHU CẦU CHẤT KHOÁNG
8.1. KHÁI NIỆM CHUNG
8.2. CANXI, PHOSPHO, MAGIE
8.2.1. Canxi (Ca)
8.2.2. Phospho (P)
8.2.3. Magiê (Mg)
8.3. CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG KHÁC

CHƯƠNG IX. ĐẶC ĐIỂM THỨC ĂN TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
9.1. PHÂN LOẠI THỨC ĂN
9.2. ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN
9.2.1. Thức ăn giàu năng lượng
9.2.2. Thức ăn giàu protein
9.2.3. Thức ăn bổ sung (feed additives)
9.2.4. Thức ăn tự nhiên
9.2.5. Mùn bã hữu cơ và sinh khối vi khuẩn
9.2.6. Probiotic trong nuôi trồng thủy sản

CHƯƠNG X. THỨC ĂN TỰ NHIÊN
10.1. VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
10.1.1. Kích thước miệng ấu trùng ở pha nuôi dưỡng đầu
10.1.2. Ống tiêu hóa
10.2. VI TẢO (MICRO-ALGAE)
10.2.1.Các loài tảo nuôi trồng chủ yếu
10.2.2. Giá trị dinh dưỡng của vi tảo
10.2.3. Vi tảo trong nuôi trồng thủy sản
10.3. LUÂN TRÙNG (ROTIFERS)
10.3.1. Hình thái
10.3.2. Một vài đặc điểm sinh học quan trọng
10.3.3. Giá trị dinh dưỡng của rotifer
10.3.4. Rotifer trong nuôi trồng thủy sản
10.4. ARTEMIA
10.4.1. Một số đặc điểm sinh học quan trọng
10.4.2. Giá trị dinh dưỡng
10.5. CÁC ZOOPLANKTON KHÁC
10.5.1. Copepod
10.5.2. Daphnia và Moina
10.5.3. Nematode
10.5.4. Ấu trùng bánh xe (trochophora larvae)
10.6. QUẢN LÝ AO NUÔI ĐỂ PHÁT TRIỂN THỨC ĂN TỰ NHIÊN
10.6.1. Yếu tố vật lý
10.6.2. Yếu tố sinh học
10.6.3. Yếu tố hóa học

CHƯƠNG XI. CHẾ BIẾN THỨC ĂN VÀ THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP
11.1. CHẾ BIẾN THỨC ĂN HẠT
11.1.1. Tính chất vật lý, hóa học của tinh bột
11.1.2. Biến đổi vật lý, hóa học của tinh bột trong quá trình chế biến.
11.1.3. Kỹ thuật chế biến
11.2. THỨC ĂN HỖN HỢP VÀ CÔNG NGHỆ THỨC ĂN HỖN HỢP
11.2.1. Phân loại thức ăn công nghiệp
11.2.2. Tiêu chuẩn chất lượng của thức ăn hỗn hợp
11.2.3. Các quy định pháp lý đối với thức ăn hỗn hợp
11.2.4. Công nghệ thức ăn hỗn hợp
11.2.5. Những thiết bị cần thiết của một nhà máy thức ăn hỗn hợp

CHƯƠNG XII. TIÊU CHUẨN ĂN VÀ KHẨU PHẦN
12.1. KHÁI NIỆM
12.1.1. Tiêu chuẩn ăn
12.1.2. Nội dung tiêu chuẩn ăn
12.1.3. Khẩu phần ăn
12.2. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP KHẨU PHẦN ĂN
12.2.1. Nguyên tắc khoa học
12.2.2. Nguyên tắc kinh tế
12.3. PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP KHẨU PHẦN ĂN CHO TÔM, CÁ
12.3.1. Phương pháp phối hợp thông thường
12.3.2. Phương pháp hình vuông Pearson..
12.3.3. Phương pháp giải phương trình

CHƯƠNG XIII. DINH DƯỠNG VÀ NUÔI DƯỠNG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TÔM, CÁ
13.1. DINH DƯỠNG VÀ NUÔI DƯỠNG CÁ CHÉP (CIPRINUS CARPIO)
13.1.1. Giới thiệu
13.1.2. Nhu cầu dinh dưỡng
13.1.3. Khẩu phần ăn
13.1.4. Nuôi dưỡng
13.2. DINH DƯỠNG VÀ NUÔI DƯỠNG CÁ TRÔI ẤN ĐỘ (INDIAN MAJOR CARP)
13.2.1. Giới thiệu
13.2.2. Nhu cầu dinh dưỡng
13.2.3. Khẩu phần và nuôi dưỡng
13.3. DINH DƯỠNG VÀ NUÔI DƯỠNG CÁ RÔ PHI (OEROCHROMIS SPP.)
13.3.1. Giới thiệu
13.3.2. Nhu cầu dinh dưỡng
13.3.3. Khẩu phần thức ăn
13.3.4. Nuôi dưỡng
13.4. DINH DƯỠNG VÀ NUÔI DƯỠNG CÁ QUẢ VÀ CÁ DA TRƠN (PANGASIUS)
13.4.1. Giới thiệu
13.4.2. Nhu cầu dinh dưỡng
13.4.3. Khẩu phần ăn
13.4.4. Nuôi dưỡng

13.5. DINH DƯỠNG VÀ NUÔI DƯỠNG CÁ CHÌNH (ANGUILLA SP.)
13.5.1. Giới thiệu
13.5.2. Nhu cầu dinh dưỡng
13.5.3. Khẩu phần ăn
13.5.4. Nuôi dưỡng

13.6. DINH DƯỠNG VÀ NUÔI DƯỠNG TÔM HE
13.6.1. Giới thiệu
13.6.2. Các hình thức nuôi
13.6.3. Nhu cầu dinh dưỡng và nguồn cung cấp
13.6.4. Khẩu phần ăn và nuôi dưỡng

CHƯƠNG XIV. ĐỘC TỐ TRONG THỨC ĂN THỦY SẢN
14.1. ĐÔC TỐ TỰ NHIÊN
14.1.1. Độc tố có nguồn gốc thực vật
14.1.2. Độc tố có nguồn gốc động vật
14.1.3. Độc tố có nguồn gốc vi sinh vật
14.2. CÁC HỢP CHẤT KHÔNG TỰ NHIÊN VÀ PHỤ GIA TRONG KHẨU PHẦN
14.2.1. Hóa chất hữu cơ
14.2.2. Kim loại nặng

PHỤ LỤC I. HỖN HỢP THỨC, PREMIX KHOÁNG, VITAMIN CHO TÔM, CÁ
PHỤ LỤC II . BẢNG NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ
PHỤ LỤC III. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA MỘT SỐ THỨC ĂN CHỦ YẾU CHO CÁ Ở VIỆT NAM (%)
PHỤ LỤC IV. TIÊU CHUẨN NGÀNH MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THỦY SẢN
PHỤ LỤC V. TÊN KHOA HỌC CỦA MỘT SỐ LOẠI CÁ

Gửi phản hồi