Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Cho cua ăn và quản lý ao, ruộng nuôi cua – Nghề Nuôi cua đồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi cua đồng
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Ngô Thế Anh (chủ biên), ThS. Ngô Chí Phương


Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Cho cua ăn
1. Tìm hiểu đặc điểm dinh dưỡng của cua đồng
2. Chuẩn bị nguyên liệu
3. Chế biến thức ăn
4. Cho cua ăn

Bài 2. Quản lý ao, ruộng nuôi cua
1. Quản lý an toàn cua nuôi
2. Quản lý môi trường
3. Quản lý sử dụng thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật
4. Quản lý nước

Bài 3. Kiểm tra cua sinh trưởng
1. Xác định thời điểm kiểm tra
2. Chuẩn bị dụng cụ, mồi nhử
3. Kiểm tra sinh trưởng theo kích cỡ chiều rộng mai cua

Gửi phản hồi