Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình mô đun Cho tôm đẻ (nhân giống tôm sú)

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LÊ TIẾN DŨNG (Chủ biên)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚNội dung:

Bài 1. Chuẩn bị bể cho tôm đẻ
1. Vệ sinh bể và dụng cụ
2. Bố trí trục khí, bạt
3. Cấp nước vào bể

Bài 2. Chọn tôm đẻ và quản lý bể đẻ
1. Chọn tôm mẹ thành thục cho đẻ
2. Chọn tôm đẻ
3. Chuyển tôm vào bể đẻ
4. Quản lý bể đẻ

Bài 3. Nuôi vỗ tái phát dục
1. Kiểm tra, xử lý tôm cái
2. Nuôi tái phát dục tôm cái
3. Cấy tinh

Gửi phản hồi