Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Chọn và thả cua giống – Nghề nuôi cua đồng

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề nuôi cua đồng
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: ThS. Ngô Thế Anh (chủ biên), KS. Nguyễn Văn Tâm


Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Xác định thời vụ thả cua giống
1. Tìm hiểu điều kiện thời tiết vùng nuôi cua
2. Xác định mùa vụ có cua giống
3. Xác định thời vụ thả cua giống

Bài 2. Lựa chọn cua giống
1. Tiêu chuẩn cua giống
2. Xác định cỡ cua giống
3. Đánh giá chất lượng cua giống
4. Xác định số lượng giống cần mua

Bài 3. Vận chuyển cua giống
1. Xác định thời gian vận chuyển cua giống
2. Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện vận chuyển cua giống
3. Đóng cua giống vào túi và đưa vào thùng vận chuyển
4. Xử lý cua giống trên đường vận chuyển
5. Giao nhận cua giống

Bài 4. Thả cua giống
1. Lựa chọn thời điểm thả cua giống
2. Xác định vị trí thả cua giống vào ao, ruộng
3. Xử lý cua giống trước khi thả vào ao, ruộng
4. Thực hiện thả cua giống
5. Đánh giá kết quả thả cua giống

Gửi phản hồi