Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình mô đun Chuẩn bị lắp ráp ngư cụ

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: ĐỖ VĂN NHUẬN (Chủ biên) – ĐỖ NGỌC THẮNG – LÊ TRUNG KIÊN
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, Hà Nội – 2012
Giáo trình Sơ cấp nghề: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA NGƯ CỤNội dung:

Bài 1: Chuẩn bị mặt bằng lắp ráp ngư cụ
A. Giới thiệu quy trình
B. Các bước tiến hành
1. Xác định vị trí mặt bằng
1.1. Mặt bằng ngoài trời
1.2. Mặt bằng trong nhà xưởng
2. Chuẩn bị nhà xưởng
3. Sắp xếp trang thiết bị trong xưởng
3.1. Thiết bị làm dây
3.2. Thiết bị kéo căng dây giềng và lưới
3.2. Sắp xếp thiết bị làm dây

Bài 2: Chuẩn bị dụng cụ và bản vẽ
A. Giới thiệu quy trình
B. Các bước tiến hành
1. Xác định chủng loại dụng cụ
1.1. Chuẩn bị dụng cụ làm lưới
1.2. Chuẩn bị dụng cụ để làm dây giềng
2. Sắp xếp dụng cụ làm lưới, làm dây
3. Chuẩn bị các bản vẽ ngư cụ
3.1. Chuẩn bị các bản vẽ thiết kế ngư cụ
3.2. Sắp xếp các bản vẽ thiết ngư cụ

Bài 3: Chuẩn bị dây giềng
A. Giới thiệu quy trình
B. Các bước tiến hành
1. Chọn chủng loại dây giềng
1.1. Cấu tạo của dây
1.2. Vật liệu làm dây
2. Xác định kích thước dây giềng
2.1. Lấy dây ra khỏi cuộn không bị rối
2.2. Kích thước dây
3. Tạo khuyết các loại dây giềng
3.1. Cách buộc đầu dây giềng
3.2. Cách đấu khuyết đầu dây giềng
3.3. Cách đấu khuyết đầu dây cáp
3.4. Đấu nối hai đầu dây
4. Sắp xếp các loại dây giềng

Bài 4: Chuẩn bị phao, chì và phụ tùng
A. Giới thiệu quy trình
B. Các bước tiến hành
1. Chuẩn bị các loại phao
1.1. Phao lưới kéo
1.2. Phao lưới vây
1.3.Phao lưới rê
2. Chuẩn bị các loại chì
2.1. Chì lưới kéo
2.2. Chì lưới vây
2.3. Chì lưới chụp mực
2.4. Chì lưới rê
3. Chuẩn bị các loại phụ tùng
3.1. Phụ tùng lưới kéo
3.2. Phụ tùng lưới vây
3.3. Phụ tùng lưới chụp mực
3.3. Phụ tùng của nghề câu
4. Kiểm tra, sắp xếp phao, chì và phụ tùng

Bài 5: Chuẩn bị chỉ lưới
A. Giới thiệu quy trình
B. Các bước tiến hành
1. Chọn chủng loại chỉ đan lưới
1.1 Sợi và chỉ dùng trong nghề cá
1.2. Chỉ lưới dùng trong nghề cá
2. Chọn chỉ đan lưới
3. Chọn chỉ ghép và dây ghép
4. Sắp xếp và bảo quản chỉ đan lưới, chỉ ghép và dây ghép

Bài 6: Chuẩn bị lưới tấm
A. Giới thiệu quy trình
B. Các bước tiến hành
1. Chọn chủng loại lưới tấm
1.1. Đặc điểm của lưới tấm dùng trong nghề cá
1.2. Kết cấu lưới tấm
2. Dự trù lưới tấm
2.1. Cách tính diện tích lưới tấm
2.2. Cách tính trọng lượng tấm lưới
2.3. Dự trù lưới tấm cho một số nghề thông dụng
3. Sắp xếp và bảo quản lưới tấm

HƯỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN
IV. Hướng dẫn thực hiện bài tập, bài thực hành

Gửi phản hồi