Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình mô đun Chuẩn bị sản xuất giống tôm sú

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LÊ HẢI SƠN (Chủ biên) – LÊ TIẾN DŨNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚNội dung:

Bài 1: Tìm hiểu tập tính sinh sản của tôm sú
1. Tìm hiểu tập tính sinh sản của tôm sú
2. Các giai đoạn phát triển của ấu trùng tôm sú

Bài 2: Vệ sinh trại sản xuất giống
1. Xác định mùa vụ và thời gian ương nuôi
2. Vệ sinh nhà xưởng
3. Vệ sinh bể ương, nuôi
4. Vệ sinh hệ thống lắng, lọc
5. Vệ sinh dụng cụ

Bài 3: Lấy nước vào bể lắng
1. Kiểm tra nguồn nước trước khi lấy
2. Xác định thời điểm lấy nước
3. Cấp nước

Bài 4: Xử lý nước
1. Qui trình xử lý nước
2. Thực hiện xử lý nước theo phương pháp truyền thống
2.1. Xử lý nước mặn
2.2. Xử lý nước ngọt
2.3. Xử lý bằng thuốc tím và Chlorine
2.4. Khử Clo dư
2.5. Lọc cơ học và xử lý EDTA
3. Xử lý nước bằng dung dịch Anolyte
4. Kiểm tra chất lượng nước sau khi xử lý

Gửi phản hồi