Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Kết tinh muối – thu hoạch muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Kết tinh muối
1. Chuẩn bị cac điều kiện cho quá trình kết tinh muối công nghiệp
2. Kết tinh muối công nghiệp
3. Kết tinh muối thường
4. Xử lý khi có mưa

Bài 2. Thu hoạch muối công nghiệp
1. Tạo muối công nghiệp rời
2. Vun muối công nghiệp tại ruộng
3. Thu gom muối công nghiệp tại ruộng
4. Vận chuyển muối công nghiệp
5. Rửa muối công nghiệp
6. Đánh đóng muối công nghiệp
7. Che phủ đống muối công nghiệp
8. Dỡ đống muối

Gửi phản hồi