Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất muối công nghiệp – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất khu bay hơi
1. Kiểm tra, tu sửa cống lấy nước và trạm bơm nước
2. Kiểm tra, tu sửa kênh (mương) dẫn nước và hồ chứa
3. Kiểm tra, tu sửa ruộng phơi nước

Bài 2. Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất khu kết tinh thạch cao
1. Kiểm tra, tu sửa trạm bơm nước chạt
2. Kiểm tra, tu sửa mương phân phối
3. Kiểm tra, tu sửa phai, cống của ô kết tinh thạch cao
4. Kiểm tra, sửa chữa hư hỏng, làm sạch ruộng phơi nước tại khu kết tinh thạch cao

Bài 3. Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất khu kết tinh muối công nghiệp
1. Kiểm tra, tu sửa trạm bơm nước chạt bão hòa
2. Kiểm tra, tu sửa mương dẫn nước chạt bão hòa
3. Kiểm tra phai, cống của ô kết tinh muối công nghiệp
4. Kiểm tra, tu sửa khả năng chịu lực của ô kết tinh muối công nghiệp
5. Kiểm tra, tu sửa mức độ thấm, điều kiện vệ sinh của ô kết tinh muối công nghiệp
6. Kiểm tra, tu sửa các thiết bị phụ trợ của ô kết tinh muối công nghiệp

Bài 4. Kiểm tra, tu sửa thiết bị sản xuất khu kết tinh muối thường
1. Kiểm tra, tu sửa ô kết tinh muối thường
2. Kiểm tra, tu sửa cống, phai của ô kết tinh muối thường
3. Kiểm tra, tu sửa máng dẫn và khu vực chứa nước ót

Bài 5. Kiểm tra, tu sửa kho bãi
1. Kiểm tra, tu sửa bãi đánh đống muối
2. Kiểm tra, tu sửa kho chứa muối