Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Lấy nước biển nồng độ cao – Nghề sản xuất muối công nghiệp

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối công nghiệp
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

Nội dung:

Bài 1. Lấy nước biển nồng độ cao bằng phương pháp lưu động
1. Xác định khoảng thời gian lấy nước biển nồng độ cao bằng phương pháp tự lưu
2. Lấy nước biển nồng độ cao bằng phương pháp tự lưu

Bài 2. Lấy nước biển nồng độ cao bằng động lực
1. Điều kiện lấy nước biển nồng độ cao bằng động lực
2. Ưu, nhược điểm lấy nước biển nồng độ cao bằng động lực
3. Lượng nước biển cần lấy bằng động lực
4. Vận hành trạm bơm

Bài 3. Lấy nước biển nồng độ cai bằng phương pháp kết hợp tự lưu và động lực
1. Điều kiện lấy nước biển nồng độ cao bằng phương pháp kết hợp tự lưu và động lực
2. Ưu, nhược điểm của phương pháp lấy nước biển nồng độ cao bằng phương pháp kết hợp giữa tự lưu và động lực
3. Lượng nước biển cần lấy bằng động lực
4. Vận hành trạm bơm trong phương pháp lấy nước biển nồng độ cao bằng phương pháp kết hợp giữa tự lưu và động lực

Gửi phản hồi