Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun Phòng trị bệnh ấu trùng tôm sú

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH (Chủ biên) – LÊ THỊ MINH NGUYỆT
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚNội dung:

Bài 1: Những hiểu biết chung về bệnh ấu trùng tôm và sử dụng thuốc trong sản xuất giống tôm
1. Khái niệm bệnh
2. Nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh tôm
3. Các loại bệnh ở ấu trùng tôm
4. Các con đường lây truyền bệnh
5. Các con đường xâm nhập của tác nhân gây bệnh
6. Phòng bệnh tổng hợp trong trại sản xuất tôm giống
7. Sử dụng thuốc trong sản xuất giống tôm

Bài 2: Phòng bệnh tổng hợp
1. Phòng bệnh bằng hóa chất
2. Phòng bệnh bằng vitamin
3. Phòng bệnh bằng vi sinh

Bài 3: Phát hiện và trị bệnh do vi khuẩn
1. Xác định bệnh vi khuẩn
2. Xác định biện pháp trị bệnh vi khuẩn
3. Thực hiện trị bệnh vi khuẩn

Bài 4: Phát hiện và trị bệnh do nấm
1. Xác định bệnh do nấm
2. Xác định biện pháp trị bệnh nấm
3. Thực hiện trị bệnh nấm

Bài 5: Phát hiện và trị bệnh do ký sinh trùng
1. Xác định bệnh do ký sinh trùng
2. Xác định các biện pháp trị bệnh ký sinh trùng
3. Thực hiện trị bệnh ký sinh trùng

Bài 6: Phát hiện và xử lý bệnh do môi trường
1. Xác định bệnh do môi trường
2. Xác định biện pháp xử lý môi trường
3. Thực hiện xử lý môi trường

Gửi phản hồi