Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun: Sản xuất muối phơi nước – Nghề Sản xuất muối biển

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Giáo trình sơ cấp nghề – Nghề sản xuất muối biển
Bộ Nông Nghiệp và PTNT
Tham gia biên soạn: Vũ Văn Phát (chủ biên)Tài liệu liên quan:

 

 

Nội dung:

Bài 1. Lấy nước biển và chuẩn bị thiết bị sản xuất
1. Lấy nước biển chuẩn bị sản xuất
2. Chuẩn bị thiết bị sản xuất

Bài 2. Chế chạt – kết tinh thạch cao
1. Lấy nước vào sản xuất
2. Khống chế độ sâu nước phơi
3. Khống chế nồng độ nước phơi
4. Các phương pháp chế chạt
5. Điều chỉnh nồng độ, độ sâu và đường chuyển chạt
6. Kết tinh thạch cao

Bài 3. Kết tinh muối phơi nước
1. Kiểm tra, tu sửa ô kết tinh (ô muối)
2. Đưa nước chạt vào khu kết tinh muối
3. Khống chế độ sâu chạt theo thiết kế tại các ô kết tinh muối
4. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình kết tinh muối
5. Rửa muối
6. Đánh đống muối

Bài 5. Thu hoạch thạch cao thô
1. Tháo nước, phá vỡ lớp thạch cao
2. Vun thạch cao thô thành đống tại ruộng
3. Thu gom thạch cao thô tại ruộng
4. Vận chuyển thạch cao thô
5. Đánh đống thạch cao thô

Gửi phản hồi