Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình mô đun Thu hoạch và tiêu thụ tôm sú giống

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LÊ THỊ MINH NGUYỆT (Chủ biên) – NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: NGHỀ SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚNội dung:

BÀI 1. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG
1. Ý nghĩa, vai trò của chất lượng sản phẩm
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giống tôm sú

BÀI 2. KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG GIỐNG TÔM SỐ
1. Khảo sát thị trường
2. Khảo sát một số qui trình công nghệ sản xuất giống tôm sú điển hình
3. Khảo sát giá cả thị trường
4. Xác định nơi bán

BÀI 3. HỢP ĐỒNG BÁN TÔM GIỐNG
1. Các hình thức bán tôm sú giống
2. Hợp đồng bán tôm giống

BÀI 4. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TÔM GIỐNG
1. Mục đích, Ý nghĩa
2. Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng tôm sú giống
3. Thực hiện kiểm tra tôm theo yêu cầu kỹ thuật tôm sú giống P15
4. Cách kiểm tra cảm quan tôm giống
5. Kiểm tra sức khỏe đàn tôm

BÀI 5. THUẦN ĐỘ MẶN, THU ẤU TRÙNG TÔM 50
1. Kiểm tra độ mặn nước của bể ương và ao nuôi
2. Thuần độ mặn
3. Rút nước trong bể
4. Thu ấu trùng tôm

BÀI 6. ĐÓNG BAO, VẬN CHUYỂN TÔM GIỐNG
1. Xác định mật độ vận chuyển tôm giống
2. Đóng bao, bơm oxy
3. Vận chuyển

BÀI 7. QUẢN LÝ HỒ SƠ TRẠI GIỐNG
1. Quản lý hồ sơ cần có theo quy định
2. Kiểm tra Nhật ký trại sản xuất giống
3. Thu thập thông tin khách hàng

BÀI 8. TÍNH TOÁN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT GIỐNG
1. Khái niệm giá thành
2. Xác định các loại chi phí sản xuất:
3. Xác định giá thành
Các bước tính giá thành sản phẩm như sau:
4. Tính toán hiệu quả sản xuất giống
5. Dự kiến kế hoạch sản xuất giống tiếp theo.

Gửi phản hồi