Chào mừng quý khách đến với CamNangNongNghiep.com

Giáo trình mô đun Ương nuôi ấu trùng tôm sú

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LÊ TIẾN DŨNG (Chủ biên)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚNội dung:

Bài 1. Tìm hiểu các giai đoạn phát triển của ấu trùng tôm sú
1. Ấu trùng Nauplius
2. Ấu trùng Zoea
3. Ấu trùng Mysis
4. Hậu ấu trùng Post larvae

Bài 2. Nuôi cấy tảo và ấp Artemia
1. Nuôi cấy tảo
2. Ấp Artemia

Bài 3. Chuẩn bị bể ương ấu trùng
1. Vệ sinh bể và dụng cụ
2. Bố trí sục khí, bạt
3. Cấp nước vào bể

Bài 4. Chăm sóc ấu trùng Nauplius và quản lý môi trường bể ương
1. Thu ấu trùng Nauplius
2. Xử lý và chuyển ấu trùng Nauplius vào bể ương
3. Chăm sóc ấu trùng
4. Quản lý môi trường bể ương

Bài 5. Chăm sóc ấu trùng Zoea và quản lý môi trường bể ương
1. Cho ấu trùng Zoea ăn
2. Chăm sóc ấu trùng Zoea
3. Quản lý môi trường bể ương

Bài 6. Chăm sóc ấu trùng Mysis và quản lý môi trường bể ương
1. Cho ấu trùng Mysis ăn
2. Chăm sóc ấu trùng Mysis
3. Quản lý môi trường bể ương

Bài 7. Chăm sóc hậu ấu trùng Post larvae và quản lý môi trường bể ương
1. Cho hậu ấu trùng ăn
2. Chăm sóc hậu ấu trùng
3. Quản lý môi trường nuôi

Gửi phản hồi