Liên hệ: 0962 568 200 - 0938 179 039

Giáo trình mô đun Xây dựng trại sản xuất giống tôm sú

Trình xem trước tài liệu:

 DOWNLOAD MIỄN PHÍ


Biên soạn: LÊ HẢI SƠN (Chủ biên) – LÊ TIẾN DŨNG
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Giáo trình sơ cấp nghề: SẢN XUẤT GIỐNG TÔM SÚNội dung:

Bài 1: Tìm hiểu một số đặc điểm dinh dưỡng và môi trường sống của tôm sú
1. Đặc điểm cấu tạo của cơ thể tôm sú
2. Đặc điểm môi trường sống của tôm sú
2.1. Phân bố của tôm sú
2.2. Khả năng thích ứng với môi trường sống
3. Đặc điểm dinh dưỡng của tôm sú trưởng thành

Bài 2: Chọn địa điểm xây dựng trại sản xuất giống
1. Chọn nguồn cung cấp nước
1.1. Chọn nguồn cung cấp nước mặn
1.2. Chọn nguồn nước ngọt
2. Lựa chọn vị trí xây dựng trại sản xuất giống
2.1. Tiêu chí lựa chọn địa điểm
2.2. Lựa chọn địa hình xây dựng trại
2.3. Tìm hiểu chế độ triều
2.4. Tiến hành khảo sát chọn địa điểm xây dựng trại
3. Khảo sát kinh tế xã hội khu vực ương nuôi

Bài 3: Chuẩn bị công trình trại giống
1. Các hạng mục công trình của trại sản xuất giống tôm sú
1.1. Bể chứa và xử lý nước
1.2. Bể lắng
1.3. Bể lọc
1.4. Bể nuôi vỗ tôm bố mẹ
1.5. Bể cho tôm đẻ và ấp trứng
2. Bể nuôi ấu trùng
2.1. Bể nuôi tảo
2.2. Bể ấp/bồn ấp Artemia
2.3. Bể xử lý nước thải
3. Lên sơ đồ bố trí trại
4. Chuẩn bị nguyên vật liệu
5. Xây dựng bể xi măng
5.1. Quy trình thực hiện
5.2. Yêu cầu kỹ thuật
5.3. Thi công xây dựng bể
5.4. Ngâm xả, vệ sinh bể sau khi xây dựng
6. Lắp đặt bể Composite

Bài 4: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
1. Lắp đặt máy bơm nước
1.1. Phân loại máy bơm nước
1.2. Cấu tạo máy bơm nước
1.3. Kiểm tra hoạt động của máy trước khi vận hành
1.4. Các chú ý khi lắp đặt máy bơm
1.5. Bố trí máy bơm tại trại
2. Lắp đặt hệ thống lọc nước
2.1. Chuẩn bị bể chứa nước
2.2. Lắp ống lọc nước
2.3. Chuẩn bị bể lắng
2.4. Chuẩn bị bể lọc nước
3. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải
3.1. Tiêu chuẩn hệ thống xử lý nước thải
3.2. Xây dựng hệ thống thoát nước
3.3. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

Bài 5: Lắp đặt hệ thống sục khí
1. Chuẩn bị nguyên vật liệu
2. Lắp đặt hệ thống sục khí chính
3. Lắp đặt hệ thống sục khí dự phòng
3.1. Máy nén khí
3.2. Bình Oxy
4. Kiểm tra hoàn chỉnh

Bài 6: Lắp đặt hệ thống điện
1. Chuẩn bị vật tư, thiết bị
1.1. Đồng hồ vạn năng
1.2. Tuốc nơ vít
1.3. Máy phát điện
1.4. Bộ ATS
1.5. Dây dẫn điện
2. Lắp đặt hệ thống điện
2.1. Các yêu cầu kỹ thuật
2.2. Đấu nối ATS với máy phát điện
3. Kiểm tra hệ thống điện sau khi lắp đặt
4. Các yêu cầu về an toàn máy phát điện

Gửi phản hồi